Mer information

Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker till och symtom på vanliga sjukdomar.

För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla den studerandes förmåga att observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten.

Fallbeskrivningar ger den studerande möjlighet att på ett nyanserat sätt få kunskaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter.

Medicin 1 innehåller bland annat:

  • Vanliga läkemedel och deras användningsområden
  • Läkemedelsbiverkningar
  • Lagstiftning inom hälso- och sjukvård
  • Smittspridning
  • Mikrobiologi
  • Fortplantning
  • Hjärt-lungräddning
  • Första hjälpen
  • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrof

Medicin 1 är avsedd för vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Författare

Författare är Urban Gillå, omvårdnadslärare, och Peter Wide, överläkare i Barn- och ungdomsmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration