En helt ny bok som undersöker vad medieetikens roll blir i det medielandskap som växer fram.

"Det behövs en förnyad diskussion om medieetikens funktion i ett nytt mediesamhälle. Den diskussionen vill vi bidra till. Vi hoppas och tror att den här boken ska vara till nytta, inte bara för journalister och studerande av kommunikation och journalistik, utan också för alla som i sitt jobb och sin vardag på något sätt påverkas av mediernas rapportering

- såväl ansvariga som oansvariga utgivare."

Dela Medierna och etiken:

Medierna och etiken (1 produkter)