Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Mental träning som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introkapitel, sida 3-6  (Komprimerad fil, 4,5 MB)

Kapitel 1 - Vad är mental träning?

Ladda ner hela kapitel 1, sida 7-18  (Komprimerad fil, 9 MB)

Innehåll:
Vad är mental träning - sid 7
Ett alternativt medvetandetillstånd - sid 8
Reflektera och diskutera - sid 9
Historisk tillbakablick - sid 10
Mesmerismen - sid 11
Hypnos - sid 12
Mental träning i vården - sid 13
Humanistisk psykologi och positiv psykologi - sid 14
Mental träning inom idrott och pedagogik - sid 15
Olika modeller för att nå hälsa - sid 16
Mental träning bygger på motivation, utveckling och träning - sid 17
Studieuppgifter - sid 18

Kapitel 2 - Kroppens reaktion vid stress

Ladda ner hela kapitel 2, sida 19-32  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Kroppens reaktion vid stress - sid 19
Positiv och negativ stress - sid 20
Hjärnan och nervsystemet - sid 21
Vad händer i kroppen vid stress? - sid 22
Stress och hormoner - sid 23
Stress och hormoner - sid 24
Hjärnvågor - sid 25
Hjärnvågor - sid 26
Hjärnvågor vid sömn och dröm - sid 27
Stressignaler - sid 28
Stressignaler - sid 29
Stressorer - sid 30
Stressorer - sid 31
Studieuppgifter - sid 32

Kapitel 3 - Stresshantering

Ladda ner hela kapitel 3, sida 33-44  (Komprimerad fil, 9,3 MB)

Innehåll:
Stresshantering - sid 33
Stresshantering - sid 34
Vad är stresshantering? - sid 35
Motion som stresshantering - sid 36
Mental träning som stresshantering - sid 37
Trigger - sid 38
Fysisk avspänning - sid 39
Psykisk avspänning - sid 40
Automatiserad avspänning - sid 41
Automatiserad avspänning - sid 42
Automatiserad avspänning - sid 43
Studieuppgifter - sid 44

Kapitel 4 - Motivation och prestationer i ett psykologiskt perspektiv

Ladda ner hela kapitel 4, sida 45-59  (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Innehåll:
Motivation och prestationer i ett psykologiskt perspektiv - sid 45
Coping, självbild, självkänsla och självförtroende - sid 46
Kritik och självförtroende - sid 47
Inlärd hjälplöshet - sid 48
Positivt tänkande - sid 49
Motivation - sid 50
Motivation, vanor och ovanor - sid 51
Motivation, vanor och ovanor - sid 52
Känslor och motivation - sid 53
Känslor och fysiska prestationer - sid 54
Vad hindrar motivation? - sid 55
Vad hindrar motivation? - sid 56
Vad hindrar motivation? - sid 57
Vägledd övning för att uppleva glädje - sid 58
Studieuppgift - sid 59

Kapitel 5 - Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv

Ladda ner hela kapitel 5, sida 60-75  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv - sid 60
Vad är livskvalitet? - sid 61
Kulturella värderingar och livskvalitet - sid 62
Primär- och sekundärgrupp - sid 63
Primär- och sekundärgrupp - sid 64
Transaktionsanalys, TA - sid 65
Livskvalitet och framtidstro - sid 66
Känslan Av SAMmanhang - KASAM - sid 67
Mental träning och relationer - sid 68
Konsten att samarbeta med andra - sid 69
Rolltyper - sid 70
Hur kan vi skapa en framgångsrik samarbetskultur? - sid 71
Mål, visioner och regler - sid 72
Mental träning och samverkanskultur - sid 73
Mental träning och samverkanskultur - sid 74
Studieuppgift - sid 75

Kapitel 6 - Mental träning som personlig utveckling

Ladda ner hela kapitel 6, sida 76-86  (Komprimerad fil, 9,4 MB)

Innehåll:
Mental träning som personlig utveckling - sid 76
Vad är personlig utveckling? - sid 77
Drömmar - sid 78
Målstyrd planering och programmering - sid 79
Att skapa och formulera visioner - sid 80
Att skapa och fomulera delmål - sid 81
Visualisera och affirmera - sid 82
Visualisera och affirmera - sid 83
Dina visioner - sid 84
Vägledd övning för målprogrammering - sid 85
Studieuppgift - sid 86

Kapitel 7 - Studieteknik och mental träning

Ladda ner hela kapitel 7, sida 87-100  (Komprimerad fil, 11,9 MB)

Innehåll:
Studieteknik och mental träning - sid 87
Minne och koncentration - sid 88
Lärstilar - sid 89
Den dominanta lärstilen - sid 90
De sju intelligenserna - sid 91
De sju intelligenserna - sid 92
De sju intelligenserna - sid 93
Olika intelligensprofiler - sid 94
Intelligensprofil - sid 95
Framgångsrika studiestrategier - sid 96
Mental träning som studieteknik - sid 97
Vägledd övning för mental styrka och koncentration - sid 98
Vägledd övning för mental styrka och koncentration - sid 99
Studieuppgift - sid 100

Kapitel 8 - Mental träning, kreativitet och samarbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 101-109  (Komprimerad fil, 7,4 MB)

Innehåll:
Mental träning, kreativitet och samarbete - sid 101
Höger och vänster hjärnhalva - sid 102
Skapande som redskap till utveckling - sid 103
Din skapande hjärna - sid 104
Metoden Brainstorming och grupparbete - sid 105
Metoden Brainstorming och grupparbete - sid 106
Övningsuppgift - brainstorming - sid 107
Mental träning och kreativitet - sid 108
Studieuppgifter - sid 109

Kapitel 9 - Alternativa mentala träningsmetoder

Ladda ner hela kapitel 9, sida 110-120  (Komprimerad fil, 9,7 MB)

Innehåll:
Alternativa mentala träningsmetoder - sid 110
Mindfulness - sid 111
Mindfulness - sid 112
Mindfulness som mental träning - sid 113
Mindfulness och forskning - sid 114
Vägledd övning i mindfulness - sid 115
Vägledd övning i mindfulness - sid 116
Övningsuppgift - mindfulness - sid 117
Meditation som mental träning - sid 118
Rörelsemeditationer som mental träning - sid 119
Studieuppgifter - sid 120

Kapitel 10 - Att leda och instruera

Ladda ner hela kapitel 10, sida 121-137  (Komprimerad fil, 12,7 MB)

Innehåll:
Att leda och instruera - sid 121
Utvecklingsfaser och mental träning - sid 122
Utvecklingsfaser och mental träning - sid 123
Ledarstil och mental träning - sid 124
Situationsanpassat ledarskap - sid 125
Neurolingvistisk programmering, NLP - sid 126
Att ha ett syfte - sid 127
Att lyssna på språket - sid 128
Att skapa kvalitativa relationer - sid 129
NLP och forskning - sid 130
NLP och tankestrategier - sid 131
Kommunikation och interaktion - sid 132
Kommunikation och interaktion - sid 133
Det professionella förhållningssättet - sid 134
Lagstiftning och etik - sid 135
Sekretess - sid 136
Studieuppgifter - sid 137

Kapitel 11 - Metodik

Ladda ner hela kapitel 11, sida 138-148  (Komprimerad fil, 8,5 MB)

Innehåll:
Metodik - sid 138
Coachning - sid 139
Motiverande samtal - sid 140
SMART - sid 141
MAKIS - sid 142
Syfte - sid 143
Målgrupp - sid 144
Genomförande - sid 145
Revidera aktivitetens planering och genomförande - sid 146
Studieuppgifter - sid 147
Exempel på affirmationer - sid 148

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev