Mervärdesskattens grunder, upplaga 3

Om serien

Mervärdesskatten är en viktig skatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skatten är ett effektivt redskap för staten att få in pengar. Denna bok ger läsaren en heltäckande introduktion till mervärdesskatten, både till dess teoretiska grund och till dess praktiska effekter.

Dela Mervärdesskattens grunder, upplaga 3: