Metoder för undersökande arbete, upplaga 1 (1 produkter)