Metoder för undersökande arbete, upplaga 1

Om serien

En praktisk och handfast bok i undersökningsmetodik, med tips för att samla in och tolka fakta, dra slutsatser och sedan presentera resultatet. Ett effektivt verktyg som underlättar för dig som lärare när du ska hjälpa dina elever att genomföra stora och små projektarbeten.

Dela Metoder för undersökande arbete, upplaga 1: