Percy Barnevik - on Leadership

Om serien

Percy Barnevik on Leadership är den engelska översättningen boken Ledarskap – 200 råd. Viss anpassning har gjorts så att en läsare utan svenska referenser kan ta till sig råden. Tyngdpunkten i boken ligger på effektivitet i genomförandet, ”execution”, vilket skiljer framgångsrika ledare och företag från mindre framgångsrika.

Dela Percy Barnevik - on Leadership: