Personlig utveckling från grunden

Boken handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med sin personliga utveckling, såväl privat som yrkesmässigt. Boken är indelad i två delar: del 1 fokuserar på grunder och teori och del 2 på praktiska metoder.

Dela Personlig utveckling från grunden:

Personlig utveckling från grunden (1 produkter)