Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1

I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet och statistik i Lgr 11. Uppgifterna binds ihop av olika teman och placeras på så sätt i ett naturligt sammanhang.

Dela Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1:

Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1 (1 produkter)