Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1

Mer information

Plockepinn - Sannolikhet och statistik

Sannoliket och statistik ingår i serien Plockepinn som sträcker sig från årskurs 1-6.

I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet och statistik i Lgr 11. Uppgifterna binds ihop av olika teman och placeras på så sätt i ett naturligt sammanhang.

De moment som behandlas är: sannoliket, kombinatorik, lägesmått, hur statistik kan tolkas samt hur resultat från undersökningar kan presenteras i tabeller och olika diagram.

Häftet är tänkt för de elever som behöver lite större utmaningar i årskurs 5 och 6.

Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev