Plockepinn - Sannolikhet och statistik, upplaga 1

Mer information

Plockepinn - Sannolikhet och statistik

Sannoliket och statistik ingår i serien Plockepinn som sträcker sig från årskurs 1-6.

I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet och statistik i Lgr 11. Uppgifterna binds ihop av olika teman och placeras på så sätt i ett naturligt sammanhang.

De moment som behandlas är: sannoliket, kombinatorik, lägesmått, hur statistik kan tolkas samt hur resultat från undersökningar kan presenteras i tabeller och olika diagram.

Häftet är tänkt för de elever som behöver lite större utmaningar i årskurs 5 och 6.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration