För kompletteringsköp, utgår när de är slut i lager.

I Plus står litteratur, språk och språkutveckling i centrum. Plus vill ge lust att läsa och lära och inspirera till samtal och diskussion. Mängder av övningar uppmuntrar till eget skapande och utvecklar förmågan att tänka kritiskt och att reflektera. Plus är en kraftigt bearbetad och delvis helt ny version av Svenska Plus.

Dela Plus, upplaga 1: