Projektledning, upplaga 8

Nedladdningsbart material

Testa din beteendestil

Klicka på länken för att komma till ett test baserat på modellen DISC Index.

Studiematerial upplaga 8

Power point-presentationer att ladda ner.

Ladda ner ppt-filer till del 1

Ladda ner ppt-filer till del 2

Ladda ner ppt-filer till del 3

Ladda ner ppt-filer till del 4

Ladda ner ppt-filer till del 5

Ladda ner ppt-filer till del 6

Utbildning på 10 lektioner till Projektledning upplaga 8

Syfte med utbildningen är att ge ökad kunskap och förståelse för vad professionell projektledning innebär och hur man praktisk tillämpar projektmetodiken.

Ladda ner material till utbildning på 10 lektioner (Wordfil)

Ladda ner ppt till utbildning på 10 lektioner

Intensivkurs på 3 dagar till Projektledning upplaga 8

Syfte med denna intensivkurs i projektledning är att utveckla färdigheter att tillämpa projekt som arbetsform och öka förståelsen för vad professionell projektledning innefattar.

Ladda ner material till intensivkurs på 3 dagar (Wordfil)

Ladda ner ppt till intensivkurs på 3 dagar

Produktmaterial till Projektledning upplaga 8

Ladda ner Projectbase - Projektplan (Word-dokument, 140 kB)

Ladda ner Projectbase - Slutrapport (Word-dokument, 42 kB)

Ladda ner Projectbase - Uppdragsbeskrivning (Word-dokument, 42 kB)

Ladda ner Projectbase - Uppdragsplan (Word-dokument, 23 kB)

Ladda ner Projectbase 7.0 - Direktiv projektförberedelser (Word-dokument, 25 kB)

Ladda ner Projectbase 7.0 - Nulägesanalys (Word-dokument, 38 kB)

Ladda ner Projectbase - Kravspecifikation (Word-dokument, 36 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration