Psykiatri 1 är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskriver personer med olika psykiska funktionsnedsättningar hur de upplever att drabbas av psykisk ohälsa.

Dela Psykiatri 1:

Psykiatri 1 (2 produkter)