Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Psykiatri 1 som ljudbok i mp3-format.

Del 1 - Psykiatrins historia

Ladda ner kapitlet "Psykiatrins historia", sida 11-24  (Komprimerad fil, 8,3 MB)

Innehåll:
Psykiatrins historia - sid 11
Begrepp - sid 12
Psykiatrins historia - sid 13
Psykiatrins historia - sid 14
Historik, fram till 1800-talet - sid 15
Historik, perioden 1850-1950 - sid 16
Historik, perioden 1850-1950 - sid 17
Historik, perioden 1950-1970 - sid 18
Historik, perioden 1970-1995 - sid 19
Historik, perioden 1970-1995 - sid 20
Historik, perioden 1970-1995 - sid 21
Psykiatriutredningen - sid 22
Historik, perioden 1995-2011 - sid 23
Reflektion och diskussion - sid 24

Del 2 - Psykisk hälsa - ohälsa

Ladda ner hela kapitlet "Psykisk hälsa - ohälsa", sida 25-39  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Psykisk hälsa - ohälsa - sid 25
Begrepp - sid 26
Psykisk hälsa - ohälsa - sid 27
Vad är psykisk hälsa? - sid 28
Psykisk ohälsa i dagens samhälle - sid 29
Försämrad psykisk hälsa bland ungdomar - sid 30
Psykisk ohälsa hos människor som invandrat till Sverige - sid 31
Varför mår människor psykiskt dåligt? - sid 32
Varför mår människor psykiskt dåligt? - sid 33
Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa - sid 34
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 35
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 36
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 37
Att vara anhörig - sid 38
Stöd till anhöriga - sid 39

Del 2 - Psykiatrin i dag

Ladda ner hela kapitlet "Psykiatrin i dag", sida 40-69  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Psykiatrin idag - sid 40
Medicinskt-biologiskt synsätt - sid 41
Psykodynamiskt synsätt - sid 42
Inlärningspsykologiskt synsätt - behaviorism - sid 43
Kognitivt synsätt - sid 44
Socialpsykologiskt synsätt - sid 45
Ett salutogent synsätt - sid 46
Vilken förklaringsmodell är "mest rätt"? - sid 47
Psykiatrisk behandling - sid 48
Medicinsk behandling - sid 49
Antidepressiva läkemedel - sid 50
Antipsykotiska läkemedel - neuroleptika - sid 51
Psykologisk behandling - sid 52
Psykodynamisk terapi - sid 53
Beteendeterapi - sid 54
Kognitiv beteendeterapi (KBT) - sid 55
Psykiatrisk omvårdnad, rehabilitering och omsorg - sid 56
Evidensbaserad omvårdnad - sid 57
Kontaktmannaskap - sid 58
Omvårdnadsdokumentation - sid 59
Omsorg vid psykisk ohälsa - sid 60
Återhämtning - sid 61
Psykiatriska verksamheter - sid 62
Psykiatrisk slutenvård - sid 63
Psykiatriska mobilteam - sid 64
Fontänhusen - sid 65
Självhjälpsgrupper - sid 66
Samverkan mellan olika verksamheter - sid 67
Lagar - sid 68
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) - sid 69

Del 2 - Yrkeskompetens

Ladda ner hela kapitlet "Yrkeskompetens", sida 70-77  (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
Yrkeskompetens - sid 70
Äkthet - sid 71
Samtal med vårdtagare - sid 72
Att lyssna aktivt - sid 73
Svårigheter - sid 74
Självkännedom - sid 75
Handledning - sid 76
Reflektion och diskussion - sid 77

Del 3 - Olika former av psykisk ohälsa/Psykisk ohälsa hos barn och unga

Ladda ner hela kapitlet "Olika former av psykisk ohälsa/Psykisk ohälsa hos barn och unga", sida 79-95  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Olika former av psykisk ohälsa - sid 79
Begrepp - sid 80
Psykiatriska diagnoser - sid 82
Psykiatriska diagnoser - sid 83
Psykisk ohälsa hos barn och unga - sid 84
Olika former av psykisk ohälsa hos barn och unga - sid 85
Depression hos barn och unga - sid 86
Utveckling av ångest och depression - sid 87
Självskadebeteende - sid 88
Behandling av självskadebeteende - sid 89
Att möta människor med självskadebeteende - sid 90
Ätstörningar - sid 91
Utveckling av ätstörningar - sid 92
Att möta människor med ätstörningar - sid 93
Att vara anhörig - sid 94
Reflektion och diskussion - sid 95

Del 3 - Psykiska kriser

Ladda ner hela kapitlet "Psykiska kriser", sida 96-109  (Komprimerad fil, 8 MB)

Innehåll:
Psykiska kriser - sid 96
Psykiska kriser - sid 97
Traumatisk kris - sid 98
Utvecklingskriser - sid 99
Krisens olika faser - sid 100
Chockfasen - sid 101
Reaktionsfasen - sid 102
Bearbetningsfasen - sid 103
Att möta människor i kris - sid 104
Att möta människor i kris - sid 105
Svårigheter och kompetens - sid 106
Fördröjda kriser - sid 107
Krispsykoterapi - sid 108
Reflektion och diskussion - sid 109 

Del 3 - Ångesttillstånd

Ladda ner hela kapitlet "Ångesttillstånd", sida 110-130  (Komprimerad fil, 13,8 MB)

Innehåll:
Ångesttillstånd - sid 110
Ångest, fobi och tvång - sid 111
Ångest, fobi och tvång - sid 112
Skillnaden mellan rädsla och ångest - sid 113
Olika former av ångesttillstånd - sid 114
Generaliserad ångest - sid 115
Fobier - sid 116
Tvång - tvångssyndrom - sid 117
Tvångstankar och tvångshandlingar - sid 118
Ångest hos äldre - sid 119
Psykodynamisk teori - sid 120
Behandling av ångest, fobi och tvång - sid 121
Evidensbaserad behandling enligt SBU - sid 122
Att möta människor med ångest, fobi och tvång - sid 123
Att möta människor med panikattacker - sid 124
Omvårdnad vid ångest, fobi och tvång - sid 125
Träning och rehabilitering - sid 126
Att vara anhörig - sid 127
Att leva med ångest, fobi och tvång - sid 128
Reflektion och diskussion - sid 129
Reflektion och diskussion - sid 130 

Del 3 - Utmattningssyndrom

Ladda ner hela kapitlet "Utmattningssyndrom", sida 131-138  (Komprimerad fil, 3,8 MB)

Innehåll:
Utmattningssyndrom - sid 131
Utmattningssyndrom - sid 132
Vad är utmattningssyndrom - sid 133
Symtom - sid 134
Utveckling av utmattningssyndrom - sid 135
Rehabilitering - sid 136
Att förebygga utmattningssyndrom - sid 137
Reflektion och diskussion - sid 138

Kapitel 3 - Depressioner och bipolär sjukdom

Ladda ner hela kapitlet "Depressioner och bipolär sjukdom", sida 139-162  (Komprimerad fil, 14,1 MB)

Innehåll:
Depressioner och bipolär sjukdom - sid 139
Depressioner - sid 140
Vad är depression - sid 141
Dystymi - sid 142
Symtom - sid 143
Egentlig depression -sid 144
Sjukdomsförlopp - sid 145
Årstidsbundna depressioner - sid 146
Depressioner hos äldre - sid 147
Bipolär sjukdom - sid 148
Utveckling av depression och bipolär sjukdom - sid 149
Psykologiska och sociala faktorer - sid 150
Behandling vid depression - sid 151
Behandling vid bipolär sjukdom - sid 152
Att möta människor med depression och bipolär sjukdom - sid 153
Omvårdnad vid svår depression - sid 154
Omvårdnad vid svår depression - sid 155
Omvårdnad vid mindre svår depression och dystymi - sid 156
Omvårdnad efter ett maniskt sjukdomsskov - sid 157
Svårighet och kompetens - sid 158
Att vara anhörig - sid 159
Att förebygga depression och bipolär sjukdom - sid 160
Reflektion och diskussion - sid 161
Reflektion och diskussion - sid 162

Kapitel 3 - Självmord

Ladda ner hela kapitlet "Självmord", sida 163-176  (Komprimerad fil, 6,9 MB)

Innehåll:
Självmord - sid 163
Självmord - sid 164
Hur många begår självmord och gör självmordsförsök? - sid 165
Självmordsprocessen - självmordsstegen - sid 166
Självmordssignaler - sid 167
Utveckling av självmordshandlingar - sid 168
Bakomliggande faktorer - sid 169
Utlösande faktorer - sid 170
Behandling vid självmordsplaner och självmordsförsök - sid 171
Omvårdnad i mötet med självmordsnära människor - sid 172
Svårigheter och kompetens - sid 173
Att vara anhörig - sid 174
Att förebygga självmord - sid 175
Reflektion och diskussion - sid 176

Del 3 - Psykoser

Ladda ner hela kapitlet "Psykoser", sida 177-200  (Komprimerad fil, 13 MB)

Innehåll:
Psykoser - sid 177
Psykos - sid 178
Bristande verklighetsuppfattning - sid 179
Hallucinationer - sid 180
Vanföreställningar - sid 181
Förändrad upplevelse av sig själv och andra - sid 182
Schizofreni - sid 183
Schizofreni - sid 184
Tidiga varningstecken - sid 185
Symtom vid schizofreni (i psykotisk fas) - sid 186
Efter den psykotiska fasen - sid 187
Fördomar om våld och hot - sid 188
Stress-sårbarhetsmodellen - sid 189
Behandling av schizofreni - sid 190
Att möta människor med schizofreni - sid 191
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 192
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 193
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 194
Återhämtning - sid 195
Rehabilitering och social träning - sid 196
Svårigheter och kompetens - sid 197
Att vara anhörig - sid 198
Att leva med schizofreni - sid 199
Reflektion och diskussion - sid 200 

Del 3 - Psykiska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitlet "Psykiska funktionsnedsättningar", sida 201-207  (Komprimerad fil, 3 MB)

Innehåll:
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 201
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 202
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 203
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 204
Att möta människor med psykiska funktionsnedsättningar - sid 205
Att leva med psykiska funktionsnedsättningar - sid 206
Reflektion och diskussion - sid 207

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev