Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Dessa berättelser bidrar till att utveckla den studerandes förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati.

Dela Psykiatri 1, upplaga 2: