Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Anpassning GY2021

Material i Psykiatri 1 upplaga 2 som kan strykas vid användning enligt Gy 2021:

Kapitel/avsnitt som kan strykas

Kommentar

Avsnitten 7:2 och 7:3 om självskadebeteende

Självskadebeteende ingår i Psykiatri 2

Kapitel 8 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ingår i det nya ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Avsnitt 11:2 om bipolär sjukdom och de delar som handlar om denna sjukdom i avsnitt 11.3–11:6

Bipolär sjukdom ingår i Psykiatri 2

Kapitel 12 Självmord och självmordsförsök

Suicid ingår i Psykiatri 2

Kapitel 14 Personlighetssyndrom

EIPS och andra personlighetssyndrom ingår i Psykiatri 2

Kapitel 15 Psykoser

Psykoser ingår i Psykiatri 2

(Kapitel 16 Psykiska funktionsnedsättningar)

Psykiska funktionsnedsättningar ingår framförallt i Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

Det kan ändå vara bra att läsa åtminstone delar av kapitlet inom Psykiatri 1 och då koppla innehållet mer till psykiatrisk yrkeskompetens.

I upplaga 3 av Psykiatri 1 tillkommer framför allt mer om:


Frisk- och riskfaktorer. Dessa begrepp används inte i upplaga 2, men avsnitten Psykiska hälsorisker och Att förebygga psykisk ohälsa har innehållsmässiga likheter och kan användas om de kompletteras med begreppen frisk- och riskfaktorer. I nya upplagan är också redogörelsen om stigmatisering utvidgad.

Samverkansformer inom och mellan psykiatriska vård- och omsorgsverksamheter. En utvidgad beskrivning när det gäller verksamheter som organiserar boendestöd och daglig sysselsättning samt en sammanställning av de lagar som har relevans i olika verksamheter.

Stressrelaterad ohälsa samt kriser och krisreaktioner.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration