Psykiatri 1, upplaga 2

Anpassning GY2021

Material i Psykiatri 1 upplaga 2 som kan strykas vid användning enligt Gy 2021:

Kapitel/avsnitt som kan strykas

Kommentar

Avsnitten 7:2 och 7:3 om självskadebeteende

Självskadebeteende ingår i Psykiatri 2

Kapitel 8 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ingår i det nya ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Avsnitt 11:2 om bipolär sjukdom och de delar som handlar om denna sjukdom i avsnitt 11.3–11:6

Bipolär sjukdom ingår i Psykiatri 2

Kapitel 12 Självmord och självmordsförsök

Suicid ingår i Psykiatri 2

Kapitel 14 Personlighetssyndrom

EIPS och andra personlighetssyndrom ingår i Psykiatri 2

Kapitel 15 Psykoser

Psykoser ingår i Psykiatri 2

(Kapitel 16 Psykiska funktionsnedsättningar)

Psykiska funktionsnedsättningar ingår framförallt i Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

Det kan ändå vara bra att läsa åtminstone delar av kapitlet inom Psykiatri 1 och då koppla innehållet mer till psykiatrisk yrkeskompetens.

I upplaga 3 av Psykiatri 1 tillkommer framför allt mer om:


Frisk- och riskfaktorer. Dessa begrepp används inte i upplaga 2, men avsnitten Psykiska hälsorisker och Att förebygga psykisk ohälsa har innehållsmässiga likheter och kan användas om de kompletteras med begreppen frisk- och riskfaktorer. I nya upplagan är också redogörelsen om stigmatisering utvidgad.

Samverkansformer inom och mellan psykiatriska vård- och omsorgsverksamheter. En utvidgad beskrivning när det gäller verksamheter som organiserar boendestöd och daglig sysselsättning samt en sammanställning av de lagar som har relevans i olika verksamheter.

Stressrelaterad ohälsa samt kriser och krisreaktioner.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration