Mer information

Den andra upplagan av Psykiatri 1 ger kunskap om vanliga former av psykisk ohälsa. Frågor om psykisk ohälsa och vad psykiatrin kan bidra med blir allt viktigare i vårt samhälle. Kursen Psykiatri 1 ska ge förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa.

I boken kommer därför också de verkliga experterna till tals, det vill säga personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och deras anhöriga. Även olika yrkesgrupper inom psykiatrin delar med sig av sina erfarenheter.

Boken är överskådlig och lättbegriplig. Inlärningen förstärks genom att varje kapitel:

  • inleds med en tydlig överblick av innehållet
  • lyfter fram centrala ord och begrepp
  • presenterar det centrala innehåll som är knutet till kapitlet
  • illustreras med omsorgsfullt valda bilder
  • är indelat i avsnitt som avslutas med Kan-du-nu?-frågor
  • har en sammanfattning i punktform
  • avslutas med övningsuppgifter som tränar olika förmågor

Se utdrag ur Psykiatri 1 Lärarhandledning här:
Utdrag Psykiatri 1 LH.pdf

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration