Rättserien 2021

Rättserien är tänkt att vägleda dig i din yrkesroll, och fungera som ett referensverk. Böckerna är skrivna av experter inom respektive område vilket säkerställer en hög kvalitet.

Rättserien består av sex delar: Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Skatt, Rätt Bolagsrätt, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.

Dela Rättserien 2021: