Redovisning för hållbarhet

Om serien

Hållbarhetsredovisning har de senaste åren vuxit fram som ett etablerat fält inom redovisning. I nuläget finns det nästan uteslutande engelskspråkiga textböcker. Studenter har börjat efterfråga en svensk textbok som ger en övergripande översikt från interna processer inom verksamhetsyring till externa rapporter till kapitalmarknaden och andra intressenter. Denna bok, Redovisning för hållbarhet, försöker att ge en övergripande översikt som även tar upp hållbarhetsrevision och Social Responsible Investment för att visa att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning gällande hållbarhet precis som i många andra forskningsområden.

Dela Redovisning för hållbarhet: