Redovisningsteorier – viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning (1 produkter)