Redovisningsteorier – viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning

Författare

Boken är skriven av Gunnar Rimmel (red.), Kristina Jonäll (red.), Diogenis Baboukardos, Peter Beusch, Johan Dergård, Ann-Christine Frandsen, Berit Hartmann Petra Inwinkl och Svetlana Sabelfeld. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Högskolan i Jönköping, Lunds universitet och Birmingham Business School i Storbritannien.

"Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska
ämnet."


Gunnar Rimmel och Kristina Jonäll

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration