Så mattefrön, upplaga 1

I den här boken ges inspiration, råd och tips till att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Den lusten har barnen sedan med sig genom hela livet och de matematiska upplevelser barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till, vilket underlättar inlärningsprocessen.

Dela Så mattefrön, upplaga 1:

Så mattefrön, upplaga 1 förskola (1 produkter)