Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Mer information

Passar för språksvaga elever och för elever med svenska som andraspråk, för dem som har ytflyt men som behöver fördjupa och förstärka förståelsen.

Läsförståelse och språkövningar

Efter varje läsavsnitt finns läsförståelsefrågor och språkövningar. Läsförståelse-frågorna är av olika karaktär; här finns både faktafrågor och frågor som kräver att man kan läsa mellan raderna, dra slutsatser osv. Språkövningarna tar upp de ord och uttryck som eleverna stött på under läsningen.

Utdrag Sagor

Klicka på omslagen för att ladda ner utdrag.

 (PDF-dokument, 4,2 MB)  (PDF-dokument, 3,6 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration