SamSpråk 1 och 2 ger eleverna många tillfällen att uttrycka sig – att tala om känslor, förklara och berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan kulturer. Det är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Läromedlet kombinerar språkinlärning med samhällsorientering enligt den nya kursplanen.

Dela SamSpråk: