SamSpråk 1 och SamSpråk 2 - nya uppdaterade utgåvor!

SamSpråk kombinerar språkutvecklande kommunikation med kunskaper om det svenska samhället. SamSpråk ger eleverna många tillfällen att uttrycka åsikter, berätta om egna erfarenheter, reflektera samt göra kulturella jämförelser.

Dela SamSpråk: