Författare

Eva Bernhardtsson har bl.a. arbetat som sfi-lärare i tio år. Hon har även varit testpedagog på sfi-centrum i Stockholm och testat vuxna invandrares muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket och därefter placerat dem på lämplig studienivå.

Eva arbetar numera i sitt företag Svenska Stenarna och skriver och bearbetar texter för information, marknadsföring och utbildning. Hon är också talare i ämnet interkulturell kommunikation.

Louise Tarras har arbetat inom sfi som lärare i drygt 20 år. Hon har även arbetat som testpedagog och under perioder konstruerat sfi-prov som projektanställd vid Stockholms Universitet.
Sedan åtta år undervisar Louise på ivik och ingår även där i en testgrupp. Hon har deltagit i konstruerandet av det digitala ivik-testet som används som inplaceringstest inom ivik-organisationen.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev