Mer information

Sifferlandet är en rikt illustrerad bok fylld med sagor och material att klippa ut och laminera. Med hjälp av bokens anvisningar, tips och råd kan du som pedagog inspirera barnen att utforska olika matematiska begrepp på ett kreativt och fantasifullt sätt.

Boken innehåller tio kapitel, ett för varje tal från 1 till 10. I varje kapitel finns en saga samt praktisk handledning till dig som pedagog. Till sagan knyts olika typer av uppdrag och matematiska frågeställningar som barnen ska lösa tillsammans. Längst bak i boken finns det hemliga brev, uppgifts- och frågekort samt liknande rekvisita som hör till kapitlet.

Efter varje kapitel kan barnen befästa sina nyvunna kunskaper ytterligare i en egen arbetsbok, Sifferlandet Min egen bok. En del uppgifter kan lösas av barnen var för sig, men tanken är att arbetet ska ske gemensamt, med stöd och ledning av pedagogen.

Produkter i serien

Förskola

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration