Webbinarium

Om Grundhjulet start - en brygga mellan sfi och sva

Kristina Asker, författare till Grundhjulet start, berättar om tankarna bakom den, visar utdrag samt ger några exempel på hur läromedlet kan användas.

Om undervisning i sva på grundläggande nivå

I det här inspelade webbinariet får du en överskådlig introduktion till Kristina Askers bok Grundhjulet för grundläggande svenska som andraspråk. Kristina delar med sig av sina tankar om läsning, ordinlärning, studieteknik, genrer och annat som ingår i kursmålen. Inom utvalda delmoment gör hon ”djupdykningar” och ger konkreta exempel och praktiska tips som du kan ta med till nästa lektionstillfälle.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration