Mer information

Solid Ground

Välkommen att bekanta dig med ett synnerligen välstrukturerat och genomarbetat läromedel. Layouten är läcker och tydlig för att både väcka intresse och skapa trygghet i arbetet. Instruktionerna är enkla och lättfattliga och gör övningarna näst intill självgående.
Solid Ground 1
Texterna (21 stycken totalt) är av varierad karaktär och längd, och ovanligt många av dem är humoristiska, andra är spännande eller gripande. Bland textpärlorna finns en hejdlös historia om en lärare som förvandlar en elev till en skottkärra. Här finns en het uppgörelse mellan mor och dotter, en ung uteliggares grymma vardag, två scener (det autentiska manuskriptet) ur storfilmen Titanic samt galna glimtar från ett annorlunda fångläger. Här finns också ryslig skräck och några riktigt söta historier.
Solid Ground 2
I bok 2 är texterna (här 17 till antalet) längre och spänner över såväl kontinenter som århundraden. Här mjukstartar du med bl.a. en frustrerande historia om svårigheten att nå rätt myndighetsperson samt den dråpliga berättelsen om fattiga mexikanska kolarbetares list för att till varje pris få ut sin lön veckovis. Här möter du t.ex. hustrun som tappar tålamodet över makens hobby och gör något väldigt drastiskt. Här finns familjen som plötsligt inser att råttor håller till under deras hus.
Riktigt kända författare i bok 2 är Ed McBain, John Grisham, Gene Brewer och Englands nye gunstling Mil Millington förutom, förstås, de stora; Maugham, Hemingway, Dickens och Charlotte Brontë.
Övningarna
Ordträningen består, förutom det återkommande arbetet med styckeorden, bl.a. av ett konsekvent nötande av de knöliga prepositionerna i engelskan (framför allt i bok 1). Dessutom finns gott om stavnings- och uttalsträning samt ordbildningsövningar. I bok 2 dyker frasverben upp som nytt stort moment.
Grammatiken arbetar man igenom ordentligt i de Grammar Platforms (på gulfärgade uppslag) som återkommer med jämna mellanrum. Därifrån hänvisas eleverna vid behov vidare till avsnittet Grammar Rules & Tables längst bak i boken.
Hörövningarna är mycket varierade (flera av dem autentiska) och är alltid knutna till texterna. Även tal- och skrivövningar har en framträdande plats i läromedlet.
Lärarmaterialet
Pärmen består av en mängd extra träningsstoff kring främst ordkunskap och grammatik, test på desamma samt rena kapitelprov. Ett fylligt och strukturerat övningsmaterial på områdena stavning och fonetisk skrift kompletterar och förstärker övningarna i huvudboken (gäller Solid Ground 1). Dessutom finns utvärderingar - både för elever och lärare.
Ljud
På lärarens cd-skivor finns samtliga texter inspelade utom scenerna ur Titanic (bok 1). Elev-cdn innehåller ett urval texter.
Rekommenderad läsning i Solid Ground 1
Stone Cold av Robert Swindells
And Baby Makes Two av Dyan Sheldon
The Philosophy Files av Stephen Law
Holes av Louis Sachar
Pobby and Dingan av Ben Rice
...och Solid Ground 2
The Testament av John Grisham
Things My Girlfriend and I Argue about av Mil Millington
K-PAX av Gene Brewer
Arranged Marriage av Chitra Banerjee Divakaruni
Dessa pocketböcker med ordlistor (ingår i priset) beställs direkt från:
Utbildningsstaden AB
Rosenlundsgatan 3
411 20 Göteborg
Tfn: 031-419300 Fax: 031-419323
www.utbildningsstaden.se

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration