Språkbiten/Bygga ord, upplaga 1

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdiga "ljudpaket" och eleverna riskerar inte att fastna i de enskilda bokstavsljuden. Materialet följer en tydlig och strukturerad arbetsgång.

Dela Språkbiten/Bygga ord, upplaga 1:

Språkbiten/Bygga ord, upplaga 1 (1 produkter)