Styrelsearbete i ägarledda företag, upplaga 2 (1 produkter)