Styrelsearbete i ägarledda företag, upplaga 2

Boken är en handfast guide till hur styrelsens arbete i ägarledda förtetag kan komma igång eller förbättras. Styrelsearbete i ägarledda företag fokuserar på de speciella förutsättningarna som gäller för styrelsen i de företag där ägarna själva arbetar i den dagliga verksamheten. Boken kan även användas av alla som är nyfikna på att starta eller förbättra ett styrelsearbete.

Dela Styrelsearbete i ägarledda företag, upplaga 2:

Styrelsearbete i ägarledda företag, upplaga 2 (1 produkter)