Styrelsearbete i ideella organisationer, upplaga 1

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat.

Dela Styrelsearbete i ideella organisationer, upplaga 1:

Styrelsearbete i ideella organisationer, upplaga 1 (1 produkter)