Svenska impulser består av fyra komponenter: grundbok, antologi, lärarhandledning och ett digitalt komplement. Tillsammans bildar de ett komplett läromedel med elevnära texter och uppgifter, tydlig stöttning och som är flexibelt att använda.

Dela Svenska impulser 7-9, upplaga 1: