Utgivningsplan

Utgivningsplan för titlar i serien Svenska Impulser 7-9.

Svenska impulser 8 grundbok utkommer ht 2022, skolstart
Svenska impulser 8 antologi utkommer ht 2022, oktober
Svenska impulser 8 lärarhandledning utkommer januari 2023

Svenska impulser 9 grundbok utkommer ht 2023, skolstart
Svenska impulser 9 antologi utkommer ht 2023, oktober
Svenska impulser 9 lärarhandledning utkommer januari 2024