Svenska lekande lätt, upplaga 1

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper och som gärna vill hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt. Boken tjänar som inspiration och ger en bra grund inför arbetet.

Dela Svenska lekande lätt, upplaga 1:

Svenska lekande lätt, upplaga 1 förskola (1 produkter)