Mer information

Svikten är en serie träningshäften, anpassade till de centrala innehållet
för årskurs 3 i Lgr11. Svikten passar utmärkt att använda som reparation inför
de nationella proven i årskurs 3 eller som repetion till de elever som inte
klarat de nationella proven.

Svikten - taluppfattning
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som storleksordna tal, talet före och talet efter och talmönster.

Svikten - enheter
Avläsa, jämföra och storleksordna de vanligaste enheterna i längd, vikt och volym, avläsa klockan analogt och digitalt, skriva datum på olika sätt.

Svikten - addition och subtraktion
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som lilla/stora plus och minus, generaliserade tabeller, räknemetoder, sambandet addition/subtraktion, likheter, öppna utsagor och att välja lämpligt räknesätt.

Svikten - multiplikation och division
Behandlar talområde 0-1 000 och moment som multiplikation som upprepad addition, enkla multiplikationer, dubbelt och hälften, divisionsbegreppet, sambandet multiplikation/division, enkla divisioner och att välja lämpligt räknesätt.

Svikten - geometri och statistik
Namnge, beskriva och jämföra olika geometriska objekt, räkna ut omkrets, delar av en hel, enkla tabeller och stapeldiagram, enkel förstoring och förminskning, symmetri och sannolikhet.

Facit och en översikt över innehållet finns på vår hemsida.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration