Tillämpad statistik - en grundkurs, upplaga 2 (1 produkter)