Digital marknadsföring upplaga 2

Författare

Intervju med författarna

Digital marknadsföring finns nu i en uppdaterad andra upplaga. Vi ställde nåra frågor om boken och ämnet till författarna Roger Ström och Martin Vendel:

Hej Martin och Roger!

Vad är nytt i denna andra upplaga av er bok Digital marknadsföring?

Den nya utgåvan har ett betydligt större fokus på omnikanal och hur utmaningar kring omnikanal kan förstås och hanteras. D v s hur företag kan interagera koordinerat med kunder över flertalet kanaler.

Vilka är bokens övergripande mål?

Målet är att förmedla aktuell och användbar forskningsbaserad kunskap inom digital marknadsföring i allmänhet och inom detaljhandel i synnerhet. I boken försöker vi lyfta blicken från enskilda kanaler och verktyg, till att ha en helhetssyn på marknadsföring och affärsverksamhet.

Till vem eller vilka vänder sig boken och hur är dess inriktning anpassad för målgruppen?

Boken är främst en lärobok inom digital marknadsföring, som riktar sig till högskolor, YH- och företagsutbildningar. Men vi ger också konkreta verktyg och råd till verksamma i näringslivet, främst inom detaljhandel.

Vilka skulle ni säga är de främsta utmaningarna för den som arbetar med digital marknadsföring idag?

Idag är det många företag som är duktiga på hantera verktyg och metoder för att ”exponera” varumärke och driva trafik i digitala kanaler, vilket också avspeglar sig i den kraftiga tillväxten av utbildningar inom detta område. Detta kan hanteras av företag som en separat enhet, utan att det blir allt för stor påverkan på andra enheter inom företaget, eller ställer krav på förändring av erbjudanden, affärsmodeller, organisation och nätverk. Den stora utmaningen ligger i när företag ska ta ”nästa” steg i utvecklingen mot att fullt ut bli en digitaliserad verksamhet och då revision och omarbetning av ovanstående ska genomföras. I många branscher är det dessutom en nödvändighet att genomföra dessa förändringar här och nu, exempelvis inom butikshandeln med sällanköpsvaror.

Och vilka är de största möjligheterna?

De största möjligheterna för företag handlar om att i grunden förändra villkor för konkurrens och konkurrenskraft och därmed förstärka företagets marknadsposition på längre sikt. Optimering av företagets marknadsföring blir en sekundär fråga om företagets erbjudande och affärsmodell inte är överlägsen. I detta läge står många butikshandelskedjor idag.

Den tryckta boken kompletteras/kombineras med en webbplats www.digitalmf.se – berätta!

I boken beskrivs sådant som vi beräknar ha längre hållbarhet, som grundläggande teorier, modeller och verktyg. På bloggen finns uppdateringar inom specifika områden samt sådant material som har kortare ”hållbarhet”. Webbplatsen håller våra läsare uppdaterade med det senaste inom området.

Digital marknadsföring, upplaga 2 (1 produkter)