Från Vygotskij till lärande samtal

Författare

Petri Partanen ger en lättfattlig orientering i Vygotskijs teorier och beskriver konkret och praktiskt olika delar som kan ingå i lärande samtal med elever.

Från Vygotskij till lärande samtal, upplaga 1 (1 produkter)