Författare

Författare

Författare: Ulf Stenström, fil.dr. Docent, PhD. Associate Professor vid
Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi, Växjö.
Olof Rydén, professor emeritus i personlighetspsykologi vid Lunds universitet.