Hur säger man? Kopieringsunderlag

Mer information

Hur säger man?

Kopieringsunderlag för sfi B, C och D motsvarande nivåerna A1-B1 på Europarådets CEFR-skala.

Hur säger man? är ett kopieringsmaterial med hör- och uttalsövningar. Materialet är indelat i tio kapitel med olika teman där varje kapitel inleds med samtal kring ett färgfoto för att ge de studerande förförståelse inför hörövningarna.
Varje kapitel är indelat i två olika svårighetsnivåer - del I och del II.

De inlästa fraslistorna har enkla och tydliga uttalsmarkeringar som underlättar uttalsträningen.

Fraslistorna är inlästa och finns på både cd och mp3-fil.
De inlästa hörövningarna har ett modernt, naturligt språk och tränar förmågan att uppfatta talad svenska. Där finns bland annat 62 dialoger.

Materialet innehåller även fyra välkända svenska sånger med tillhörande uppgifter.

Varje kapitel avslutas med skrivövningar och test.

Mp3-filer, hörmanus och facit ingår.

Hur säger man?, upplaga 1 (1 produkter)