Författare

  • Ingela Sellin Marklund, vård- och omsorgslärare
  • Annika Löf, legitimerad sjuksköterska, omvårdnadslärare
  • Kerstin Skagert, legitimerad dietist