Författare

Författare är Urban Gillå, omvårdnadslärare, och Peter Wide, överläkare i Barn- och ungdomsmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.