Ljudfiler

Här kan du ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner kapitlet "Innehåll", sida 4-12 (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Kapitel 1 - Människans livscykel

Ladda ner kapitel 1, sida 13-27  (Komprimerad fil, 11,9 MB)

Innehåll:
Fosterutveckling och förlossning - sid 13
Fosterutvecklingen - sid 14-15
Förlossningen - sid 16-17
Från spädbarn till vuxen - sid 18
Nyföddhetsperioden, 0-1 månad - sid 18-19
Spädbarnsåldern, 0-1 år - sid 19
Småbarnsåldern, 2-6 år - sid 19-20
Skolåldern, 6-12 år - sid 20
Puberteten - sid 20-22
Biologiska åldersförändringar - sid 22
Cellens åldrande - sid 22-23
Fysiologiskt åldrande - sid 23-26
Studieuppgifter - sid 27

Kapitel 2 - Folkhälsans utveckling i Sverige

Ladda ner kapitel 2, sida 28-49  (Komprimerad fil, 24,4 MB)

Innehåll:
Folkhälsans utveckling i Sverige - sid 28
Medellivslängden - sid 28-29
Hälsotillstånd och utbildningsbakgrund - sid 29-30
Riskfaktorer som påverkar folkhälsan - sid 30
Stress och psykosociala faktorer - sid 30
Kost, övervikt och fysisk aktivitet - sid 31
Rökning - sid 31-32
Alkoholberoende - sid 32
Narkotikaberoende - sid 33
Hälsa i olika åldrar - sid 33
Barns och ungdomars hälsa - sid 33-34
Vuxnas hälsa - sid 34
Äldres hälsa - sid 35
Studieuppgifter - sid 35
Allmänna symtom och tecken på sjukdom - sid 36
Allmänna symtom på sjukdom - sid 36-38
Diagnos - sid 38-39
Provtagningar och undersökningar - sid 39
Provtagning görs för att - sid 40
Laboratorielista - sid 41
Provtagning görs för att - sid 42
Röntgenundersökningar - sid 42-44
Endoskopiska undersökningar - sid 44-45
Gynekologisk undersökning - sid 45-46
Undersökning av hjärna och ryggmärg - sid 46
Undersökning av hjärtats funktion - sid 46
Punktioner - sid 47
Medicinska termer och begrepp - sid 47-49
Studieuppgifter - sid 49

Kapitel 3 - Cellen, vävnader, organ och organsystem

Ladda ner hela kapitel 3, sida 50-96  (Komprimerad fil, 39,1 MB)

Innehåll:
Cellen, vävnader, organ och organsystem - sid 50-51
Cellens byggnad och funktion - sid 51
Cellens inre miljö - sid 52
Cellkärnan - sid 52-53
Ribosomer - sid 53
Mitokondrier - sid 54
Cellens energiomsättning - sid 54-55
Mjölksyrabildning - sid 55-56
Celldelning - sid 56-57
Stamceller - sid 58
Gener och ärftlighet - sid 58
Vävnader - sid 59
Epitelvävnad - sid 59
Stödjevävnad - sid 59-60
Muskelvävnad - sid 61
Nervvävnad - sid 61
Flytande vävnad - sid 61
Olika vävnader bildar ett organ - sid 61
Organsystem - sid 62-63
Studieuppgifter - sid 64
Cancersjukdomar - sid 65-66
Celldelning - sid 66-67
Orsak - sid 68
De vanligaste cancerformerna - sid 69
Symtom - sid 70
Diagnos - sid 70
Undersökningar - sid 70-71
Behandling, vård och omsorg - sid 71-72
Kirurgisk behandling - sid 72
Cytostatikabehandling - sid 72-74
Strålbehandling - sid 74-75
Antihormonell behandling - sid 76
Immunterapi - sid 76-77
Stamcellstransplantation - sid 77
Nya läkemedel - sid 77-78
Smärtbehandling - sid 78-79
Bröstcancer - sid 79
Orsak - sid 79-81
Symtom - sid 81
Diagnos - sid 81
Behandling, vård och omsorg - sid 82-84
Prostatacancer - sid 84
Orsak - sid 84
Symtom - sid 85
Diagnos - sid 86
Behandling, vård och omsorg - sid 86-87
Hudcancer - sid 88
Malignt melanom - sid 88-90
Symtom - sid 90
Diagnos - sid 90
Behandling, vård och omsorg - sid 90-91
Lungcancer - sid 91-92
Orsak - sid 92
Symtom - sid 92
Diagnos - sid 93
Behandling. vård och omsorg - sid 93-94
Prognos - sid 94
Tjocktarmscancer - sid 94
Orsak - sid 94-95
Symtom - sid 95
Diagnos - sid 95
Behandling, vård och omsorg - sid 95-96
Studieuppgifter - sid 96 

Kapitel 4 - Nervsystemet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 97-130 (Komprimerad fil, 28,7 MB)

Innehåll:
Nervsystemet - sid 97
Nervcellen - sid 97-99
Nervsystemets uppbyggnad - sid 99
Centrala nervsystemet - sid 99-105
Ryggmärgen - sid 105
Perifera nervsystemet - sid 105-107
Nervsystemets funktion - sid 107-109
Studieuppgifter - sid 110
Sjukdomar i nervsystemet - sid 111
Multipel skleros - sid 111
Orsak - sid 112
Sjukdomsförlopp och prognos, MS som uppträder i skov - sid 112
Symtom - sid 113
Diagnos - sid 113
Behandling och rehabilitering - sid 114-115
Parkinsons sjukdom - sid 115-116
Orsak - sid 116
Symtom - sid 116-117
Diagnos - sid 117
Prognos - sid 118
Behandling, vård och omsorg - sid 118
Epilepsi - sid 119
Orsak - sid 119
Symtom - sid 119-120
Diagnos - sid 120
Behandling, vård och omsorg - sid 121-122
Att leva med epilepsi - sid 122
Demens - sid 123
Vad är demens? - sid 123-124
Alzheimers sjukdom - sid 124-125
Andra formen av demens - sid 125-126
Symtom vid demenssjukdom - sid 126-127
Diagnos - sid 128-129
Läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom - sid 129
Vård och omsorg vid demenssjukdom - sid 129-130
Studieuppgifter - sid 130

Kapitel 5 - Sinnesorganen

Ladda ner hela kapitel 5, sida 131-147 (Komprimerad fil, 15,8 MB)

Innehåll:
Sinnesorganen - sid 131
Sinnesöverföring - sid 131
Adaptation - sid 132
Ögat - sid 132-133
Synen - sid 133
Så skapas en bild - sid 134
Vanliga synfel - sid 134-135
Ögats sjukdomar, Grå starr - sid 136
Glaukom - sid 136-137
Åldersförändringar i gula fläcken - sid 137-138
Örat - sid 138-139
Hörseln - sid 139
Så skapas ljud - sid 139-140
Hörselnedsättning - sid 140
Örats sjukdomar, öroninflammation - sid 141
Tinnitus - sid 141-143
Balanssinnet - sid 143-144
Luktsinnet - sid 144
Smaksinnet - sid 145
Känselsinnet - sid 146
Smärta - sid 146-147
Studieuppgifter - sid 147

Kapitel 6 - Andningsorganen

Ladda ner hela kapitel 6, sida 148-174 (Komprimerad fil, 23,8 MB)

Innehåll:
Andningsorganen - sid 148
Övre luftvägar, Näsan - sid 148-149
Svalget - sid 149-150
Nedre luftvägar - sid 151
Andningen - sid 152
Syresättning - sid 153
Gasutbyte - sid 153-154
Syretransport - sid 154
Studieuppgifter - sid 155
Sjukdomar i andningsorganen - sid 156
Övre luftvägsinfektioner - sid 157
Orsak - sid 157
Komplikationer vid förkylning - sid 158
Behandling - sid 159
Nedre luftvägsinfektioner, Akut luftrörskatarr - sid 159
Lunginflammation - sid 159-161
Kronisk obstruktiv lungsjukdom - sid 162-163
Orsak - sid 163
Symtom - sid 163-164
Diagnos - sid 164-165
Prognos - sid 165
Behandling - sid 165-166
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 166-168
Astma - sid 168
Orsak - sid 168-169
Symtom - sid 169-171
Diagnos - sid 171
Behandling - sid 171-173
Studieuppgifter - sid 174

Kapitel 7 - Cirkulationsorganen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 175-231 (Komprimerad fil, 48,9 MB)

Innehåll:
Cirkulationsorganen - sid 175-176
Hjärtat - sid 177-178
Hjärtats blodförsörjning - sid 178
Lilla kretsloppet - sid 178
Stora kretsloppet - sid 179
Blodtrycket - sid 180
Pulsen - sid 180-181
Retledningssystemet - sid 181-183
Blodkärlen - sid 183
Artärer - sid 183
Vener - sid 183-184
Kapillärer - sid 184
Blodet - sid 184
Blodkroppar - sid 184-188
Blodgrupper - sid 188
Lymfsystemet - sid 189
Lymfan och lymfkärlen - sid 189
Lymfatiska organ - sid 189
Mjälten - sid 189
Brässen - sid 189-190
Studieuppgifter - sid 191
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 192-193
Åderförkalkning - sid 193-194
Riskfaktorer - sid 194-196
Högt blodtryck - sid 196-197
Orsak - sid 198
Symtom - sid 198
Diagnos - sid 198
Behandling - sid 198-199
Kärlkramp - sid 200
Symtom - sid 200-201
Diagnos - sid 201-202
Behandling - sid 202
Livsstilsförändringar - sid 203
Hjärtinfarkt - sid 204
Symtom - sid 204-206
Diagnos - sid 206
Behandling, vård och omsorg - sid 206-211
Hjärtsvikt - sid 211
Orsak - sid 211-212
Symtom - sid 212
Diagnos - sid 212-213
Behandling vid akut hjärtsvikt - sid 213-214
Behandling, vård och omsorg vid kronisk hjärtsvikt - sid 214-216
Stroke - sid 216-217
Riskfaktorer för att drabbas av stroke - sid 217-218
Orsak - sid 218
Symtom - sid 219-221
Diagnos - sid 221-222
Behandling, vård och omsorg - sid 222-225
Perceptionsstörningar och kognitiv svikt - sid 225
Psykiska och emotionella problem - sid 225
Afasi - sid 225-226
Rehabilitering - sid 226-228
Blodsjukdomar, Blodbrist - sid 229
Orsak - sid 229-230
Symtom - sid 230
Diagnos - sid 230
Behandling - sid 230-231
Studieuppgifter - sid 231

Kapitel 8 - Urinorganen

Ladda ner hela kapitel 8, sida 232-258 (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Urinorganen - sid 232
Njurarna - sid 232-233
Urinvägarna - sid 233-234
Njuren - sid 234-237
Kroppens vätskebalans - sid 237-239
Studieuppgifter - sid 240
Sjukdomar i urinorganen - sid 241
Urinvägsinfektion - sid 241
Orsak - sid 242
Symtom - sid 242
Övre urinvägsinfektion - sid 242-243
Diagnos - sid 243
Behandling, vård och omsorg - sid 243-244
Njursvikt - sid 244-245
Orsak - sid 245
Symtom - sid 245-246
Behandling, vård och omsorg - sid 246-250
Njursten - sid 250
Orsak - sid 250
Symtom - sid 250-251
Diagnos - sid 251
Behandling - sid 251-252
Förebyggande åtgärder - sid 252
Besvär med att tömma blåsan - sid 252
Symtom - sid 252-253
LUTS - sid 253-254
Förstorad prostata - sid 254
Orsak - sid 254
Symtom - sid 254-255
Undersökning och diagnos - sid 255
Behandling - sid 255-257
Studieuppgifter - sid 258

Kapitel 9 - Matspjälkningen

Ladda ner hela kapitel 9, sida 259-294 (Komprimerad fil, 32,1 MB)

Innehåll:
Matspjälkningen - sid 259
Ämnesomsättningen - sid 259-260
Matspjälkningsorganen - sid 260
Munnen - sid 260-262
Tänderna - sid 262
Svalget - sid 262
Matstrupen - sid 263
Magsäcken - sid 264
Levern - sid 264-265
Gallblåsan - sid 265-266
Bukspottkörteln - sid 266
Tunntarmen - sid 266
Tjocktarmen - sid 266-267
Ändtarmen - sid 268
Studieuppgifter - sid 268
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - 269
Akuta sjukdomstillstånd i buken - sid 269-270
Analys av smärta - sid 270-271
Symtom från mag-tarmkanalen - sid 271-272
Diagnos - sid 273
Undersökning - sid 273-274
Dyspepsi - sid 274-275
Symtom - sid 275
Behandling - sid 275-276
Magsår - sid 276
Symtom - sid 276
Behandling, vård och omsorg - sid 277
Gallstenssjukdom - sid 277
Orsak - sid 277-278
Symtom - sid 278-279
Diagnos - sid 279
Behandling, vård och omsorg - sid 279-280
Skrumplever - sid 280
Orsak - sid 280-281
Symtom - sid 281
Diagnos - sid 282
Behandling, vård och omsorg - sid 282-283
Känslig tarm, irritable bowel syndrome - sid 283
Diarré - sid 283
Orsak - sid 284
Diagnos - sid 284
Behandling - sid 285
Förstoppning - sid 285
Orsak - sid 285-286
Symtom - sid 286
Diagnos - sid 286
Behandling - sid 286
Fickor i tjocktarmen - sid 286-287
Inflammatoriska tarmsjukdomar - sid 287
Orsak - sid 287-288
Symtom - sid 288
Diagnos - sid 288-289
Behandling, vård och omsorg - sid 289-290
Stomier - sid 290-291
Tarmvred - sid 291
Symtom, diagnos och behandling - sid 291-292
Hemorrojder - sid 292
Orsak och symtom - sid 292-293
Behandling - sid 293
Studieuppgifter - sid 294

Kapitel 10 - Rörelseorganen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 295-339 (Komprimerad fil, 37 MB)

Innehåll:
Rörelseorganen - sid 295
Skelettets utveckling - sid 295-296
Fogar och leder - sid 296-298
Skelettet - sid 298
Huvudet - sid 298-299
Ryggraden - sid 300-301
Bröstkorgen och övre extremiteter - sid 301-302
Bäckenet - sid 302
Benens och fotens skelett - sid 302
Musklerna - sid 303
Musklernas funktion - sid 303-306
Kroppens muskler - sid 306-308
Studieuppgifter - sid 308
Sjukdomar och skador i rörelseorganen - sid 309
Traumatiska skador - sid 310
Behandling av lindriga skador - sid 310-311
Belastningsskador - sid 311-312
Symtom - sid 312
Diagnos - sid 312
Behandling - sid 313
Att förebygga belastningsskador - sid 313
Benskörhet - sid 314
Orsak - sid 314-315
Diagnos - sid 315
Behandling - sid 315-316
Förebyggande åtgärder - sid 316
Frakturer - sid 316-317
Olika typer av frakturer - sid 317-318
Symtom - sid 319
Läkning av frakturer - sid 319-320
Behandling, vård och omsorg - sid 320-323
Komplikationer - sid 323
Rehabilitering - sid 324
Höftfraktur - sid 324
Symtom - sid 325
Behandling - sid 325
Inflammatoriska sjukdomar - sid 325
Kronisk ledgångsreumatism - sid 325-326
Orsak - sid 326
Symtom - sid 326
Behandling - sid 326-328
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 328-330
Artros - sid 330-331
Orsak - sid 331
Symtom - sid 331
Diagnos - sid 332
Behandling - sid 332-333
Höftledsoperation - sid 333-334
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 334-336
Rygg- och nackbesvär - sid 336-337
Symtom - sid 338
Diagnos - sid 338
Behandling - sid 338
Studieuppgifter - sid 339

Kapitel 11 - Huden

Ladda ner hela kapitel 11, sida 340-351 (Komprimerad fil, 9,7 MB)

Innehåll:
Huden - sid 340
Hudens uppgifter - sid 340-341
Överhuden - sid 341-343
Läderhuden - sid 343-344
Underhuden - sid 344
Håret - sid 344-345
Naglarna - sid 345
Studieuppgifter - sid 345
Hudsjukdomar - sid 346
Psoriasis - sid 346
Orsak - sid 347
Symtom - sid 347-348
Behandling - sid 348-349
Eksem - sid 349
Kontakteksem - sid 349-350
Böjveckseksem - sid 350-351
Studieuppgifter - sid 351

Kapitel 12 - Allergi

Ladda ner hela kapitel 12, sida 352-357  (Komprimerad fil, 4,9 MB)

Innehåll:
Allergi - sid 352
Vad är en allergi? - sid 353
Överkänslighetsreaktioner - sid 353-354
Orsak - sid 354
Atopisk allergi - sid 355-356
Anafylaktisk chock - sid 356
Allergiutredning - sid 356-357
Förebyggande behandling - sid 357
Studieuppgifter - sid 357

Kapitel 13 - Endokrina organ

Ladda ner hela kapitel 13, sida 358-380 (Komprimerad fil, 21,5 MB)

Innehåll:
Endokrina organ - sid 358
Reglering av hormonbalansen - sid 358-359
Återkopplingssystem - sid 359
Endokrina körtlar, Sköldkörteln - sid 359
Hypofysen - sid 359-361
Hormoner som läkemedel - sid 361
Studieuppgifter - sid 361
Endokrina sjukdomar, Diabetes - sid 362-363
Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes - sid 363-364
Metabola syndromet - sid 364-366
Symtom - sid 366
Diagnos - sid 366-367
Behandling, vård och omsorg - sid 367-372
Låg blodsockernivå - sid 372-373
Hög blodsockernivå - sid 373-374
Senkomplikationer - sid 374-376
Sjukdomar i sköldkörteln - sid 376
Hypertyreos - sid 376-378
Hypertyreos - sid 378-380
Studieuppgifter - sid 380

Kapitel 14 - Könsorganen

Ladda ner hela kpitel 14, sida 381-395 (Komprimerad fil, 12,8 MB)

Innehåll:
Fortplantningen - sid 381
Kvinnans könsorgan - sid 381-383
Menstruationscykeln - sid 383-384
Mannens könsorgan - sid 385-386
Studieuppgifter - sid 386
Sexuellt överförbara infektioner - sid 387-388
Klamydia - sid 388
Symtom - sid 388
Diagnos och behandling - sid 389
Smittspårning - sid 389
Kondylom - sid 389
Symtom - sid 390
Gonorré - sid 391
Syfilis - sid 391-392
Studieuppgifter - sid 392
Gynekologiska sjukdomar - sid 393
Endometrios - sid 393-394
Äggledarinflammation - sid 394
Tumörer - sid 395
Studieuppgifter - sid 395

Kapitel 15 - Mikrobiologi

Ladda ner hela kapitel 15, sida 396-447 (Komprimerad fil, 50,6 MB)

Innehåll:
Mikrobiologi - sid 396-397
Bakterier - sid 397-399
Bakterietillväxt - sid 399
Värme - sid 399
Näring - sid 400
Fukt och pH-värde - sid 400
Olika typer av bakterier - sid 400-406
Resistensutveckling - sid 406-407
Virus - sid 407-408
DNA-virus - sid 408
RNA-virus - sid 408-409
Protozoer - sid 409-410
Hudparasiter - sid 410
Löss - sid 410-411
Kvalster - sid 411
Maskinfektioner - sid 411-412
Svampar - sid 412-413
Trådsvampar - sid 413
Prioner - sid 413-414
Studieuppgifter - sid 414
Immunologi - kroppens försvar - sid 415
Yttre försvar - sid 415-417
Immunförsvarets kommunikationssystem - sid 418
Inflammationsreaktionen - sid 418-419
Immunisering - sid 419-420
Immunbrist - nedsatt funktion av immunförsvaret - sid 420
Autoimmuna sjukdomar - sid 420-421
Smitta och smittspridning - sid 421
Smittspridning - sid 421-422
Att förhindra smittspridning - sid 422-423
Studieuppgifter - sid 423
Infektionssjukdomar, Virusepidemier - sid 424
Influensa A - sid 425
Smittspridning - sid 425
Symtom - sid 425-426
Hepatit - sid 426
Hepatit A - sid 426-427
Hepatit B - sid 428-429
Hepatit C - sid 429-430
Kronisk hepatit C - sid 430-431
Hiv/aids - sid 431
Hiv/aids i Sverige - sid 432
Orsak - sid 432-433
Symtom - sid 433
Aids - sid 433-434
Diagnos - sid 434-435
Behandling, vård och omsorg - sid 435
Att vara hivsmittad - sid 435-436
Smittorisker i vård- och omsorgsarbete - sid 436
Hiv och Smittskyddslagen - sid 436
Vanliga virusinfektioner , Herpesinfektioner - sid 437
Vattkoppor - sid 438
Bältros - sid 438-439
Andra infektioner - sid 439-440
Luftvägsinfektioner - sid 440-441
Infektioner orsakade av bakterier, Tuberkulos - sid 441-443
Infektioner i hjärnan och hjärnhinnorna - sid 443
Infektioner orsakade av insekter och djur - sid 443-444
Infektioner i mag-tarmkanalen - sid 444
Sepsis - sid 445
Kampen mot smittsamma sjukdomar - sid 445
Anmälningspliktiga sjukdomar - sid 445-446
Samhällets organisation för smittskydd - sid 446-447
Studieuppgifter - sid 447

Kapitel 16 - Läkemedel

Ladda ner hela kapitel 16, sida 448-466 (Komprimerad fil, 18 MB)

Innehåll:
Läkemedel - sid 448-449
Vad är ett läkemedel? - sid 450
Naturläkemedel - sid 450
Läkemedelsformer - sid 451-455
Läkemedlets verkan i kroppen - sid 455-456
Läkemedlets nedbrytning och utsöndring - sid 456-457
Dosering av läkemedel - sid 457-458
Läkemedelsordination - sid 458-459
Recept - sid 459-460
Läkemedelshantering - sid 460-461
Iordningställa och överlämna läkemedel - sid 462
Delegering - sid 462-463
Läkemedelsbiverkningar - sid 464-465
Läkemedel och trafik - sid 465
Läkemedelsberoende och missbruk - sid 465-466
Studieuppgifter - sid 466

Kapitel 17 - Insatser vid olycksfall

Ladda ner hela kapitel 17, sida 468-487 (Komprimerad fil, 17,5 MB)

Innehåll:
Insatser vid olycksfall, Första hjälpen - sid 468
Säkerställa olycksplatsen - sid 468
Larma - sid 468-469
Livräddande åtgärder - sid 470-478
Pre Hospital Trauma Life Support, PHTLS - sid 478
L-ABCDE - sid 478-479
Samhällets beredskap vid olyckor och katastrofer - sid 479-480
Skillnad mellan olycka och katastrof - sid 481
Krisberedskap - sid 481-482
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - sid 482
Statlig räddningstjänst - sid 482-483
Kommunal räddningstjänst - sid 483-484
Brandskyddsarbete - sid 484-485
Förebyggande brandskyddsarbete - sid 485
Personalen - den viktigaste resursen - sid 485-486
Åtgärder vid händelse av brand - sid 486
Att tänka på vid brand - sid 487
Studieuppgifter - sid 487

Ämne - Medicin

Ladda ner kapitlet "Ämne - Medicin", sida 488-489 (Komprimerad fil, 1,4 MB)

Innehåll:
Ämne - medicin - sid 488
Ämnets syfte - sid 488-489
Medicin 1, 150 poäng - sid 489
Centralt innehåll - sid 489