Ljudfiler

Här kan du ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner kapitlet "Innehåll", sida 4-12 (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Kapitel 1 - Människans livscykel

Ladda ner kapitel 1, sida 13-27  (Komprimerad fil, 11,9 MB)

Innehåll:
Fosterutveckling och förlossning - sid 13
Fosterutvecklingen - sid 14-15
Förlossningen - sid 16-17
Från spädbarn till vuxen - sid 18
Nyföddhetsperioden, 0-1 månad - sid 18-19
Spädbarnsåldern, 0-1 år - sid 19
Småbarnsåldern, 2-6 år - sid 19-20
Skolåldern, 6-12 år - sid 20
Puberteten - sid 20-22
Biologiska åldersförändringar - sid 22
Cellens åldrande - sid 22-23
Fysiologiskt åldrande - sid 23-26
Studieuppgifter - sid 27

Kapitel 2 - Folkhälsans utveckling i Sverige

Ladda ner kapitel 2, sida 28-49  (Komprimerad fil, 24,4 MB)

Innehåll:
Folkhälsans utveckling i Sverige - sid 28
Medellivslängden - sid 28-29
Hälsotillstånd och utbildningsbakgrund - sid 29-30
Riskfaktorer som påverkar folkhälsan - sid 30
Stress och psykosociala faktorer - sid 30
Kost, övervikt och fysisk aktivitet - sid 31
Rökning - sid 31-32
Alkoholberoende - sid 32
Narkotikaberoende - sid 33
Hälsa i olika åldrar - sid 33
Barns och ungdomars hälsa - sid 33-34
Vuxnas hälsa - sid 34
Äldres hälsa - sid 35
Studieuppgifter - sid 35
Allmänna symtom och tecken på sjukdom - sid 36
Allmänna symtom på sjukdom - sid 36-38
Diagnos - sid 38-39
Provtagningar och undersökningar - sid 39
Provtagning görs för att - sid 40
Laboratorielista - sid 41
Provtagning görs för att - sid 42
Röntgenundersökningar - sid 42-44
Endoskopiska undersökningar - sid 44-45
Gynekologisk undersökning - sid 45-46
Undersökning av hjärna och ryggmärg - sid 46
Undersökning av hjärtats funktion - sid 46
Punktioner - sid 47
Medicinska termer och begrepp - sid 47-49
Studieuppgifter - sid 49

Kapitel 3 - Cellen, vävnader, organ och organsystem

Ladda ner hela kapitel 3, sida 50-96  (Komprimerad fil, 39,1 MB)

Innehåll:
Cellen, vävnader, organ och organsystem - sid 50-51
Cellens byggnad och funktion - sid 51
Cellens inre miljö - sid 52
Cellkärnan - sid 52-53
Ribosomer - sid 53
Mitokondrier - sid 54
Cellens energiomsättning - sid 54-55
Mjölksyrabildning - sid 55-56
Celldelning - sid 56-57
Stamceller - sid 58
Gener och ärftlighet - sid 58
Vävnader - sid 59
Epitelvävnad - sid 59
Stödjevävnad - sid 59-60
Muskelvävnad - sid 61
Nervvävnad - sid 61
Flytande vävnad - sid 61
Olika vävnader bildar ett organ - sid 61
Organsystem - sid 62-63
Studieuppgifter - sid 64
Cancersjukdomar - sid 65-66
Celldelning - sid 66-67
Orsak - sid 68
De vanligaste cancerformerna - sid 69
Symtom - sid 70
Diagnos - sid 70
Undersökningar - sid 70-71
Behandling, vård och omsorg - sid 71-72
Kirurgisk behandling - sid 72
Cytostatikabehandling - sid 72-74
Strålbehandling - sid 74-75
Antihormonell behandling - sid 76
Immunterapi - sid 76-77
Stamcellstransplantation - sid 77
Nya läkemedel - sid 77-78
Smärtbehandling - sid 78-79
Bröstcancer - sid 79
Orsak - sid 79-81
Symtom - sid 81
Diagnos - sid 81
Behandling, vård och omsorg - sid 82-84
Prostatacancer - sid 84
Orsak - sid 84
Symtom - sid 85
Diagnos - sid 86
Behandling, vård och omsorg - sid 86-87
Hudcancer - sid 88
Malignt melanom - sid 88-90
Symtom - sid 90
Diagnos - sid 90
Behandling, vård och omsorg - sid 90-91
Lungcancer - sid 91-92
Orsak - sid 92
Symtom - sid 92
Diagnos - sid 93
Behandling. vård och omsorg - sid 93-94
Prognos - sid 94
Tjocktarmscancer - sid 94
Orsak - sid 94-95
Symtom - sid 95
Diagnos - sid 95
Behandling, vård och omsorg - sid 95-96
Studieuppgifter - sid 96 

Kapitel 4 - Nervsystemet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 97-130 (Komprimerad fil, 28,7 MB)

Innehåll:
Nervsystemet - sid 97
Nervcellen - sid 97-99
Nervsystemets uppbyggnad - sid 99
Centrala nervsystemet - sid 99-105
Ryggmärgen - sid 105
Perifera nervsystemet - sid 105-107
Nervsystemets funktion - sid 107-109
Studieuppgifter - sid 110
Sjukdomar i nervsystemet - sid 111
Multipel skleros - sid 111
Orsak - sid 112
Sjukdomsförlopp och prognos, MS som uppträder i skov - sid 112
Symtom - sid 113
Diagnos - sid 113
Behandling och rehabilitering - sid 114-115
Parkinsons sjukdom - sid 115-116
Orsak - sid 116
Symtom - sid 116-117
Diagnos - sid 117
Prognos - sid 118
Behandling, vård och omsorg - sid 118
Epilepsi - sid 119
Orsak - sid 119
Symtom - sid 119-120
Diagnos - sid 120
Behandling, vård och omsorg - sid 121-122
Att leva med epilepsi - sid 122
Demens - sid 123
Vad är demens? - sid 123-124
Alzheimers sjukdom - sid 124-125
Andra formen av demens - sid 125-126
Symtom vid demenssjukdom - sid 126-127
Diagnos - sid 128-129
Läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom - sid 129
Vård och omsorg vid demenssjukdom - sid 129-130
Studieuppgifter - sid 130

Kapitel 5 - Sinnesorganen

Ladda ner hela kapitel 5, sida 131-147 (Komprimerad fil, 15,8 MB)

Innehåll:
Sinnesorganen - sid 131
Sinnesöverföring - sid 131
Adaptation - sid 132
Ögat - sid 132-133
Synen - sid 133
Så skapas en bild - sid 134
Vanliga synfel - sid 134-135
Ögats sjukdomar, Grå starr - sid 136
Glaukom - sid 136-137
Åldersförändringar i gula fläcken - sid 137-138
Örat - sid 138-139
Hörseln - sid 139
Så skapas ljud - sid 139-140
Hörselnedsättning - sid 140
Örats sjukdomar, öroninflammation - sid 141
Tinnitus - sid 141-143
Balanssinnet - sid 143-144
Luktsinnet - sid 144
Smaksinnet - sid 145
Känselsinnet - sid 146
Smärta - sid 146-147
Studieuppgifter - sid 147

Kapitel 6 - Andningsorganen

Ladda ner hela kapitel 6, sida 148-174 (Komprimerad fil, 23,8 MB)

Innehåll:
Andningsorganen - sid 148
Övre luftvägar, Näsan - sid 148-149
Svalget - sid 149-150
Nedre luftvägar - sid 151
Andningen - sid 152
Syresättning - sid 153
Gasutbyte - sid 153-154
Syretransport - sid 154
Studieuppgifter - sid 155
Sjukdomar i andningsorganen - sid 156
Övre luftvägsinfektioner - sid 157
Orsak - sid 157
Komplikationer vid förkylning - sid 158
Behandling - sid 159
Nedre luftvägsinfektioner, Akut luftrörskatarr - sid 159
Lunginflammation - sid 159-161
Kronisk obstruktiv lungsjukdom - sid 162-163
Orsak - sid 163
Symtom - sid 163-164
Diagnos - sid 164-165
Prognos - sid 165
Behandling - sid 165-166
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 166-168
Astma - sid 168
Orsak - sid 168-169
Symtom - sid 169-171
Diagnos - sid 171
Behandling - sid 171-173
Studieuppgifter - sid 174

Kapitel 7 - Cirkulationsorganen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 175-231 (Komprimerad fil, 48,9 MB)

Innehåll:
Cirkulationsorganen - sid 175-176
Hjärtat - sid 177-178
Hjärtats blodförsörjning - sid 178
Lilla kretsloppet - sid 178
Stora kretsloppet - sid 179
Blodtrycket - sid 180
Pulsen - sid 180-181
Retledningssystemet - sid 181-183
Blodkärlen - sid 183
Artärer - sid 183
Vener - sid 183-184
Kapillärer - sid 184
Blodet - sid 184
Blodkroppar - sid 184-188
Blodgrupper - sid 188
Lymfsystemet - sid 189
Lymfan och lymfkärlen - sid 189
Lymfatiska organ - sid 189
Mjälten - sid 189
Brässen - sid 189-190
Studieuppgifter - sid 191
Hjärt-kärlsjukdomar - sid 192-193
Åderförkalkning - sid 193-194
Riskfaktorer - sid 194-196
Högt blodtryck - sid 196-197
Orsak - sid 198
Symtom - sid 198
Diagnos - sid 198
Behandling - sid 198-199
Kärlkramp - sid 200
Symtom - sid 200-201
Diagnos - sid 201-202
Behandling - sid 202
Livsstilsförändringar - sid 203
Hjärtinfarkt - sid 204
Symtom - sid 204-206
Diagnos - sid 206
Behandling, vård och omsorg - sid 206-211
Hjärtsvikt - sid 211
Orsak - sid 211-212
Symtom - sid 212
Diagnos - sid 212-213
Behandling vid akut hjärtsvikt - sid 213-214
Behandling, vård och omsorg vid kronisk hjärtsvikt - sid 214-216
Stroke - sid 216-217
Riskfaktorer för att drabbas av stroke - sid 217-218
Orsak - sid 218
Symtom - sid 219-221
Diagnos - sid 221-222
Behandling, vård och omsorg - sid 222-225
Perceptionsstörningar och kognitiv svikt - sid 225
Psykiska och emotionella problem - sid 225
Afasi - sid 225-226
Rehabilitering - sid 226-228
Blodsjukdomar, Blodbrist - sid 229
Orsak - sid 229-230
Symtom - sid 230
Diagnos - sid 230
Behandling - sid 230-231
Studieuppgifter - sid 231

Kapitel 8 - Urinorganen

Ladda ner hela kapitel 8, sida 232-258 (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Urinorganen - sid 232
Njurarna - sid 232-233
Urinvägarna - sid 233-234
Njuren - sid 234-237
Kroppens vätskebalans - sid 237-239
Studieuppgifter - sid 240
Sjukdomar i urinorganen - sid 241
Urinvägsinfektion - sid 241
Orsak - sid 242
Symtom - sid 242
Övre urinvägsinfektion - sid 242-243
Diagnos - sid 243
Behandling, vård och omsorg - sid 243-244
Njursvikt - sid 244-245
Orsak - sid 245
Symtom - sid 245-246
Behandling, vård och omsorg - sid 246-250
Njursten - sid 250
Orsak - sid 250
Symtom - sid 250-251
Diagnos - sid 251
Behandling - sid 251-252
Förebyggande åtgärder - sid 252
Besvär med att tömma blåsan - sid 252
Symtom - sid 252-253
LUTS - sid 253-254
Förstorad prostata - sid 254
Orsak - sid 254
Symtom - sid 254-255
Undersökning och diagnos - sid 255
Behandling - sid 255-257
Studieuppgifter - sid 258

Kapitel 9 - Matspjälkningen

Ladda ner hela kapitel 9, sida 259-294 (Komprimerad fil, 32,1 MB)

Innehåll:
Matspjälkningen - sid 259
Ämnesomsättningen - sid 259-260
Matspjälkningsorganen - sid 260
Munnen - sid 260-262
Tänderna - sid 262
Svalget - sid 262
Matstrupen - sid 263
Magsäcken - sid 264
Levern - sid 264-265
Gallblåsan - sid 265-266
Bukspottkörteln - sid 266
Tunntarmen - sid 266
Tjocktarmen - sid 266-267
Ändtarmen - sid 268
Studieuppgifter - sid 268
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - 269
Akuta sjukdomstillstånd i buken - sid 269-270
Analys av smärta - sid 270-271
Symtom från mag-tarmkanalen - sid 271-272
Diagnos - sid 273
Undersökning - sid 273-274
Dyspepsi - sid 274-275
Symtom - sid 275
Behandling - sid 275-276
Magsår - sid 276
Symtom - sid 276
Behandling, vård och omsorg - sid 277
Gallstenssjukdom - sid 277
Orsak - sid 277-278
Symtom - sid 278-279
Diagnos - sid 279
Behandling, vård och omsorg - sid 279-280
Skrumplever - sid 280
Orsak - sid 280-281
Symtom - sid 281
Diagnos - sid 282
Behandling, vård och omsorg - sid 282-283
Känslig tarm, irritable bowel syndrome - sid 283
Diarré - sid 283
Orsak - sid 284
Diagnos - sid 284
Behandling - sid 285
Förstoppning - sid 285
Orsak - sid 285-286
Symtom - sid 286
Diagnos - sid 286
Behandling - sid 286
Fickor i tjocktarmen - sid 286-287
Inflammatoriska tarmsjukdomar - sid 287
Orsak - sid 287-288
Symtom - sid 288
Diagnos - sid 288-289
Behandling, vård och omsorg - sid 289-290
Stomier - sid 290-291
Tarmvred - sid 291
Symtom, diagnos och behandling - sid 291-292
Hemorrojder - sid 292
Orsak och symtom - sid 292-293
Behandling - sid 293
Studieuppgifter - sid 294

Kapitel 10 - Rörelseorganen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 295-339 (Komprimerad fil, 37 MB)

Innehåll:
Rörelseorganen - sid 295
Skelettets utveckling - sid 295-296
Fogar och leder - sid 296-298
Skelettet - sid 298
Huvudet - sid 298-299
Ryggraden - sid 300-301
Bröstkorgen och övre extremiteter - sid 301-302
Bäckenet - sid 302
Benens och fotens skelett - sid 302
Musklerna - sid 303
Musklernas funktion - sid 303-306
Kroppens muskler - sid 306-308
Studieuppgifter - sid 308
Sjukdomar och skador i rörelseorganen - sid 309
Traumatiska skador - sid 310
Behandling av lindriga skador - sid 310-311
Belastningsskador - sid 311-312
Symtom - sid 312
Diagnos - sid 312
Behandling - sid 313
Att förebygga belastningsskador - sid 313
Benskörhet - sid 314
Orsak - sid 314-315
Diagnos - sid 315
Behandling - sid 315-316
Förebyggande åtgärder - sid 316
Frakturer - sid 316-317
Olika typer av frakturer - sid 317-318
Symtom - sid 319
Läkning av frakturer - sid 319-320
Behandling, vård och omsorg - sid 320-323
Komplikationer - sid 323
Rehabilitering - sid 324
Höftfraktur - sid 324
Symtom - sid 325
Behandling - sid 325
Inflammatoriska sjukdomar - sid 325
Kronisk ledgångsreumatism - sid 325-326
Orsak - sid 326
Symtom - sid 326
Behandling - sid 326-328
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 328-330
Artros - sid 330-331
Orsak - sid 331
Symtom - sid 331
Diagnos - sid 332
Behandling - sid 332-333
Höftledsoperation - sid 333-334
Vård, omsorg och rehabilitering - sid 334-336
Rygg- och nackbesvär - sid 336-337
Symtom - sid 338
Diagnos - sid 338
Behandling - sid 338
Studieuppgifter - sid 339

Kapitel 11 - Huden

Ladda ner hela kapitel 11, sida 340-351 (Komprimerad fil, 9,7 MB)

Innehåll:
Huden - sid 340
Hudens uppgifter - sid 340-341
Överhuden - sid 341-343
Läderhuden - sid 343-344
Underhuden - sid 344
Håret - sid 344-345
Naglarna - sid 345
Studieuppgifter - sid 345
Hudsjukdomar - sid 346
Psoriasis - sid 346
Orsak - sid 347
Symtom - sid 347-348
Behandling - sid 348-349
Eksem - sid 349
Kontakteksem - sid 349-350
Böjveckseksem - sid 350-351
Studieuppgifter - sid 351

Kapitel 12 - Allergi

Ladda ner hela kapitel 12, sida 352-357  (Komprimerad fil, 4,9 MB)

Innehåll:
Allergi - sid 352
Vad är en allergi? - sid 353
Överkänslighetsreaktioner - sid 353-354
Orsak - sid 354
Atopisk allergi - sid 355-356
Anafylaktisk chock - sid 356
Allergiutredning - sid 356-357
Förebyggande behandling - sid 357
Studieuppgifter - sid 357

Kapitel 13 - Endokrina organ

Ladda ner hela kapitel 13, sida 358-380 (Komprimerad fil, 21,5 MB)

Innehåll:
Endokrina organ - sid 358
Reglering av hormonbalansen - sid 358-359
Återkopplingssystem - sid 359
Endokrina körtlar, Sköldkörteln - sid 359
Hypofysen - sid 359-361
Hormoner som läkemedel - sid 361
Studieuppgifter - sid 361
Endokrina sjukdomar, Diabetes - sid 362-363
Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes - sid 363-364
Metabola syndromet - sid 364-366
Symtom - sid 366
Diagnos - sid 366-367
Behandling, vård och omsorg - sid 367-372
Låg blodsockernivå - sid 372-373
Hög blodsockernivå - sid 373-374
Senkomplikationer - sid 374-376
Sjukdomar i sköldkörteln - sid 376
Hypertyreos - sid 376-378
Hypertyreos - sid 378-380
Studieuppgifter - sid 380

Kapitel 14 - Könsorganen

Ladda ner hela kpitel 14, sida 381-395 (Komprimerad fil, 12,8 MB)

Innehåll:
Fortplantningen - sid 381
Kvinnans könsorgan - sid 381-383
Menstruationscykeln - sid 383-384
Mannens könsorgan - sid 385-386
Studieuppgifter - sid 386
Sexuellt överförbara infektioner - sid 387-388
Klamydia - sid 388
Symtom - sid 388
Diagnos och behandling - sid 389
Smittspårning - sid 389
Kondylom - sid 389
Symtom - sid 390
Gonorré - sid 391
Syfilis - sid 391-392
Studieuppgifter - sid 392
Gynekologiska sjukdomar - sid 393
Endometrios - sid 393-394
Äggledarinflammation - sid 394
Tumörer - sid 395
Studieuppgifter - sid 395

Kapitel 15 - Mikrobiologi

Ladda ner hela kapitel 15, sida 396-447 (Komprimerad fil, 50,6 MB)

Innehåll:
Mikrobiologi - sid 396-397
Bakterier - sid 397-399
Bakterietillväxt - sid 399
Värme - sid 399
Näring - sid 400
Fukt och pH-värde - sid 400
Olika typer av bakterier - sid 400-406
Resistensutveckling - sid 406-407
Virus - sid 407-408
DNA-virus - sid 408
RNA-virus - sid 408-409
Protozoer - sid 409-410
Hudparasiter - sid 410
Löss - sid 410-411
Kvalster - sid 411
Maskinfektioner - sid 411-412
Svampar - sid 412-413
Trådsvampar - sid 413
Prioner - sid 413-414
Studieuppgifter - sid 414
Immunologi - kroppens försvar - sid 415
Yttre försvar - sid 415-417
Immunförsvarets kommunikationssystem - sid 418
Inflammationsreaktionen - sid 418-419
Immunisering - sid 419-420
Immunbrist - nedsatt funktion av immunförsvaret - sid 420
Autoimmuna sjukdomar - sid 420-421
Smitta och smittspridning - sid 421
Smittspridning - sid 421-422
Att förhindra smittspridning - sid 422-423
Studieuppgifter - sid 423
Infektionssjukdomar, Virusepidemier - sid 424
Influensa A - sid 425
Smittspridning - sid 425
Symtom - sid 425-426
Hepatit - sid 426
Hepatit A - sid 426-427
Hepatit B - sid 428-429
Hepatit C - sid 429-430
Kronisk hepatit C - sid 430-431
Hiv/aids - sid 431
Hiv/aids i Sverige - sid 432
Orsak - sid 432-433
Symtom - sid 433
Aids - sid 433-434
Diagnos - sid 434-435
Behandling, vård och omsorg - sid 435
Att vara hivsmittad - sid 435-436
Smittorisker i vård- och omsorgsarbete - sid 436
Hiv och Smittskyddslagen - sid 436
Vanliga virusinfektioner , Herpesinfektioner - sid 437
Vattkoppor - sid 438
Bältros - sid 438-439
Andra infektioner - sid 439-440
Luftvägsinfektioner - sid 440-441
Infektioner orsakade av bakterier, Tuberkulos - sid 441-443
Infektioner i hjärnan och hjärnhinnorna - sid 443
Infektioner orsakade av insekter och djur - sid 443-444
Infektioner i mag-tarmkanalen - sid 444
Sepsis - sid 445
Kampen mot smittsamma sjukdomar - sid 445
Anmälningspliktiga sjukdomar - sid 445-446
Samhällets organisation för smittskydd - sid 446-447
Studieuppgifter - sid 447

Kapitel 16 - Läkemedel

Ladda ner hela kapitel 16, sida 448-466 (Komprimerad fil, 18 MB)

Innehåll:
Läkemedel - sid 448-449
Vad är ett läkemedel? - sid 450
Naturläkemedel - sid 450
Läkemedelsformer - sid 451-455
Läkemedlets verkan i kroppen - sid 455-456
Läkemedlets nedbrytning och utsöndring - sid 456-457
Dosering av läkemedel - sid 457-458
Läkemedelsordination - sid 458-459
Recept - sid 459-460
Läkemedelshantering - sid 460-461
Iordningställa och överlämna läkemedel - sid 462
Delegering - sid 462-463
Läkemedelsbiverkningar - sid 464-465
Läkemedel och trafik - sid 465
Läkemedelsberoende och missbruk - sid 465-466
Studieuppgifter - sid 466

Kapitel 17 - Insatser vid olycksfall

Ladda ner hela kapitel 17, sida 468-487 (Komprimerad fil, 17,5 MB)

Innehåll:
Insatser vid olycksfall, Första hjälpen - sid 468
Säkerställa olycksplatsen - sid 468
Larma - sid 468-469
Livräddande åtgärder - sid 470-478
Pre Hospital Trauma Life Support, PHTLS - sid 478
L-ABCDE - sid 478-479
Samhällets beredskap vid olyckor och katastrofer - sid 479-480
Skillnad mellan olycka och katastrof - sid 481
Krisberedskap - sid 481-482
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - sid 482
Statlig räddningstjänst - sid 482-483
Kommunal räddningstjänst - sid 483-484
Brandskyddsarbete - sid 484-485
Förebyggande brandskyddsarbete - sid 485
Personalen - den viktigaste resursen - sid 485-486
Åtgärder vid händelse av brand - sid 486
Att tänka på vid brand - sid 487
Studieuppgifter - sid 487

Ämne - Medicin

Ladda ner kapitlet "Ämne - Medicin", sida 488-489 (Komprimerad fil, 1,4 MB)

Innehåll:
Ämne - medicin - sid 488
Ämnets syfte - sid 488-489
Medicin 1, 150 poäng - sid 489
Centralt innehåll - sid 489

Medicinsk grundkurs

Här kan du ladda ner hela Medicinsk grundkurs som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens introduktion, sida 1-9 (Komprimerad fil, 9 MB)

Kapitel 1 - Människans ursprung. Läkekonstens historia

Ladda ner hela kapitel 1, sida 11-18 (Komprimerad fil, 6,5 MB)

Innehåll:
Människans ursprung. Läkekonstens historia - sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 16
Sid 17
Sid 18

Kapitel 2 - Hälsa och ohälsa

Ladda ner hela kapitel 2, sida 19-40  (Komprimerad fil, 19,6 MB)

Innehåll:
Hälsa och ohälsa - sid 19
Sid 20
Sid 21
Sid 22
Sid 23
Sid 24
Sid 25
Sid 26
Sid 27
Sid 28
Sid 29
Sid 30
Sid 31
Sid 32
Sid 33
Sid 34
Sid 35
Sid 36
Sid 37
Sid 38
Sid 39
Sid 40

Kapitel 3 - Cell, vävnader, organ och organsystem

Ladda ner hela kapitel 3, sida 41-77  (Komprimerad fil, 32,6 MB)

Innehåll:
Cell, vävnader, organ och organsystem - sid 41
Sid 42
Sid 43
Sid 44
Sid 45
Sid 46
Sid 47
Sid 48
Sid 49
Sid 50
Sid 51
Sid 52
Sid 53
Cancersjukdomar - sid 54
Sid 55
Sid 56
Sid 57
Sid 58
Sid 59
Sid 60
Sid 61
Sid 62
Sid 63
Sid 64
Sid 65
Sid 66
Sid 67
Sid 68
Sid 69
Sid 70
Sid 71
Sid 72
Sid 73
Sid 74
Sid 75
Sid 76
Sid 77

Kapitel 4 - Vårt fantastiska nervsystem

Ladda ner hela kapitel 4, sida 78-108  (Komprimerad fil, 28,7 MB)

Innehåll:
Vårt fantastiska nervsystem - sid 78
Sid 79
Sid 80
Sid 81
Sid 82
Sid 83
Sid 84
Sid 85
Sid 86
Sid 87
Sid 88
Nervsystemets sjukdomar - sid 89
Sid 90
Sid 91
Sid 92
Sid 93
Sid 94
Sid 95
Sid 96
Sid 97
Sid 98
Sid 99
Sid 100
Sid 101
Sid 102
Sid 103
Sid 104
Sid 105
Sid 106
Sid 107
Sid 108

Kapitel 5 - Våra sinnen

Ladda ner hela kapitel 5, sida 109-118  (Komprimerad fil, 8,5 MB)

Innehåll:
Våra sinnen - sid 109
Sid 110
Sid 111
Sid 112
Sid 113
Sid 114
Sid 115
Sid 116
Sid 117
Sid 118

Kapitel 6 - Andningen

Ladda ner hela kapitel 6, sida 119-139  (Komprimerad fil, 18,7 MB)

Innehåll:
Andningen - sid 119
Sid 120
Sid 121
Sid 122
Sid 123
Sid 124
Sid 125
Sjukdomar i andningsorganen - sid 126
Sid 127
Sid 128
Sid 129
Sid 130
Sid 131
Sid 132
Sid 133
Sid 134
Sid 135
Sid 136
Sid 137
Sid 138
Sid 139

Kapitel 7 - Cirkulationen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 140-175  (Komprimerad fil, 30,8 MB)

Innehåll:
Cirkulationen - sid 140
Sid 141
Sid 142
Sid 143
Sid 144
Sid 145
Sid 146
Sid 147
Sid 148
Sid 149
Sid 150
Sid 151
Sid 152
Sid 153
Sid 154
Sid 155
Hjärt- och kärlsjukdomar - sid 156
Sid 157
Sid 158
Sid 159
Sid 160
Sid 161
Sid 162
Sid 163
Sid 164
Sid 165
Sid 166
Sid 167
Sid 168
Sid 169
Sid 170
Sid 171
Sid 172
Sid 173
Sid 174
Sid 175

Kapitel 8 - Matspjälkningen

Ladda ner hela kapitel 8, sida 176-204  (Komprimerad fil, 27,3 MB)

Innehåll:
Matspjälkningen - sid 176
Sid 177
Sid 178
Sid 179
Sid 180
Sid 181
Sid 182
Sid 183
Sid 184
Sid 185
Sid 186
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 187
Sid 188
Sid 189
Sid 190
Sid 191
Sid 192
Sid 193
Sid 194
Sid 195
Sid 196
Sid 197
Sid 198
Sid 199
Sid 200
Sid 201
Sid 202
Sid 203
Sid 204

Kapitel 9 - Urinorganen reglerar vår vätskebalans

Ladda ner hela kapitel 9, sida 205-227  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Urinorganen reglerar vår vätskebalans - sid 205
Sid 206
Sid 207
Sid 208
Sid 209
Sid 210
Sid 211
Sid 212
Sid 213
Sid 214
Urinorganens sjukdomar - sid 215
Sid 216
Sid 217
Sid 218
Sid 219
Sid 220
Sid 221
Sid 222
Sid 223
Sid 224
Sid 225
Sid 226
Sid 227

Kapitel 10 - Huden

Ladda ner hela kapitel 10, sida 228-240  (Komprimerad fil, 10,8 MB)

Innehåll:
Huden - sid 228
Sid 229
Sid 230
Sid 231
Sid 232
Sid 233
Hudsjukdomar och hudskador - sid 234
Sid 235
Sid 236
Sid 237
Sid 238
Sid 239
Sid 240

Kapitel 11 - Allergier

Ladda ner hela kapitel 11, sida 241-248  (Komprimerad fil, 6,2 MB)

Innehåll:
Allergier - sid 241
Sid 242
Sid 243
Sid 244
Sid 245
Sid 246
Sid 247
Sid 248

Kapitel 12 - Rörelseorganen

Ladda ner hela kapitel 12, sida 249-284  (Komprimerad fil, 30,5 MB)

Innehåll:
Rörelseorganen - sid 249
Sid 250
Sid 251
Sid 252
Sid 253
Sid 254
Sid 255
Sid 256
Sid 257
Sid 258
Sid 259
Sid 260
Sid 261
Sjukdomar och skador i rörelseorganen - sid 262
Sid 263
Sid 264
Sid 265
Sid 266
Sid 267
Sid 268
Sid 269
Sid 270
Sid 271
Sid 272
Sid 273
Sid 274
Sid 275
Sid 276
Sid 277
Sid 278
Sid 279
Sid 280
Sid 281
Sid 282
Sid 283
Sid 284

Kapitel 13 - Våra hormoner

Ladda ner hela kapitel 13, sida 285-300  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Våra hormoner - sid 285
Sid 286
Sid 287
Sid 288
Endokrina sjukdomar - sid 289
Sid 290
Sid 291
Sid 292
Sid 293
Sid 294
Sid 295
Sid 296
Sid 297
Sid 298
Sid 299
Sid 300

Kapitel 14 - Människans livscykel

Ladda ner hela kapitel 14, sida 301-318  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Människans livscykel - sid 301
Sid 302
Sid 303
Sid 304
Sid 305
Sid 306
Sid 307
Sid 308
Sid 309
Sid 310
Sid 311
Sid 312
Sid 313
Sid 314
Sid 315
Sid 316
Sid 317
Sid 318

Kapitel 15 - Psykiska störningar och sjukdomar

Ladda ner hela kapitel 15, sida 319-333  (Komprimerad fil, 13,9 MB)

Innehåll:
Psykiska störningar och sjukdomar - sid 319
Sid 320
Sid 321
Sid 322
Sid 323
Sid 324
Sid 325
Sid 326
Sid 327
Sid 328
Sid 329
Sid 330
Sid 331
Sid 332
Sid 333

Kapitel 16 - Mikroorganismer. Kroppens försvar. Infektionssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 16, sida 334-362  (Komprimerad fil, 27,1 MB)

Innehåll:
Mikroorganismer. Kroppens försvar. Infektionssjukdomar - sid 334
Sid 335
Sid 336
Sid 337
Sid 338
Sid 339
Sid 340
Sid 341
Sid 342
Sid 343
Sid 344
Sid 345
Infektionssjukdomar - sid 346
Sid 347
Sid 348
Sid 349
Sid 350
Sid 351
Sid 352
Sid 353
Sid 354
Sid 355
Sid 356
Sid 357
Sid 358
Sid 359
Sid 360
Sid 361
Sid 362

Kapitel 17 - Att förebygga smitta och smittspridning

Ladda ner hela kapitel 17, sida 363-375  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Att förebygga smitta och smittspridning - sid 363
Sid 364
Sid 365
Sid 366
Sid 367
Sid 368
Sid 369
Sid 370
Sid 371
Sid 372
Sid 373
Sid 374
Sid 375

Kapitel 18 - Läkemedel

Ladda ner hela kapitel 18, sida 376-400  (Komprimerad fil, 24,7 MB)

Innehåll:
Läkemedel - sid 376
Sid 377
Sid 378
Sid 379
Sid 380
Sid 381
Sid 382
Sid 383
Sid 384
Sid 385
Sid 386
Sid 387
Sid 388
Sid 389
Sid 390
Sid 391
Sid 392
Sid 393
Sid 394
Sid 395
Sid 396
Sid 397
Sid 398
Sid 399
Sid 400

Kapitel 19 - Första hjälpen. Insatser vid stora olyckor, katastrofer och krig

Ladda ner hela kapitel 19, sida 401-420  (Komprimerad fil, 16,8 MB)

Innehåll:
Första hjälpen. Insatser vid stora olyckor, katastrofer och krig - sid 401
Sid 402
Sid 403
Sid 404
Sid 405
Sid 406
Sid 407
Sid 408
Sid 409
Sid 410
Sid 411
Sid 412
Sid 413
Sid 414
Sid 415
Sid 416
Sid 417
Sid 418
Sid 419
Sid 420

Medicin 1 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev