Ljudfiler

Här kan du ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner kapitlet "Innehåll", sida 4-10 (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Kapitel 1 - Fysiologiska livsbetingelser, Cellen

Ladda ner hela kapitel 1, sida 11-29  (Komprimerad fil, 16,3 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi, Människokroppen - sid 11-13
Cellen - sid 13-14
Cellens livsyttringar - sid 14-15
Cellens uppbyggnad - sid 16-21
Celldelning - sid 22
Sjukdomar som har samband med cellen - sid 22
Cancersjukdomar - sid 22
Utveckling av cancer - sid 23
Symtom - sid 23-24
Komplikationer - sid 24
Undersökningar - sid 24-25
Att förebygga cancer - sid 25
Behandling - sid 26-28
Studieuppgifter - sid 29

Kapitel 2 - Rörelseförmågan

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-66  (Komprimerad fil, 29,9 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 30
Muskler - sid 30-31
Tvärstrimmig muskulatur - sid 32-34
Muskelarbete - sid 34-36
Tvärstrimmig muskulatur med speciella uppgifter - sid 36
Muskler som påverkar arm- och benrörelser - sid 36-37
Andningsmuskler - sid 37-38
Bukmuskler - sid 38-39
Mimiska muskler - sid 39
Tvärstrimmiga ringmuskler - sid 39
Glatt muskulatur - sid 39-41
Hjärtmuskulatur - sid 41-42
Skelettet - sid 42-43
Benstruktur - sid 43-44
Bentyper - sid 44
Rörben - sid 44-45
Platta ben - sid 45-47
Korta ben - sid 47-49
Benutveckling - sid 49
Bindvävnad - sid 49
Broskvävnad - sid 49-50
Leder - sid 50
Oäkta led - sid 50-51
Äkta led - sid 51-52
Ledförstärkningar i äkta leder - sid 52
Ledtyper - sid 53-54
Sjukdomar i rörelseapparaten - sid 54-55
Degenerativa ledförändringar, artros - sid 55
Symtom - sid 55-56
Undersökningar - sid 56
Behandling och prognos - sid 56
Kronisk ledgångsreumatism, Reumatoid artrit, RA - sid 57
Symtom - sid 57-58
Svullna och smärtande leder - sid 58
Nedsatt funktion - sid 58
Allmänna symtom - sid 58-59
Undersökningar - sid 59
Behandling och prognos - sid 59
Sjukgymnastik och arbetsterapi - sid 59
Läkemedelsbehandling - sid 60
Operation - sid 60
Benbrott, fraktur - sid 60
Orsaker - sid 60
Symtom - sid 61
Behandling - sid 61
Reponering - sid 61
Fixering - sid 61-62
Rehabilitering - sid 62
Komplikationer - sid 62
Höftnära fraktur - sid 62
Symtom - sid 63
Undersökning - sid 63
Behandling och prognos - sid 63
Komplikationer - sid 63
Diskbråck - sid 64
Symtom - sid 64
Undersökningar - sid 64
Behandling - sid 65
Studieuppgifter - sid 66

Kapitel 3 Hud och slemhinnor

Ladda ner hela kapitel 3, sida 67-80  (Komprimerad fil, 12 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 67
Huden - sid 67-68
Överhuden - sid 68-71
Läderhuden - sid 71-73
Underhuden - sid 73
Slemhinnor - sid 73-75
Sjukdomar i anslutning till hud och slemhinnor - sid 75-76
Sår - sid 76
Symtom - sid 76-77
Sårläkning - sid 77
Upprensningsfasen - sid 77
Läkningsfasen - sid 77
Mognadsfasen - sid 78
Komplikationer - sid 78
Stafylokocker - sid 78
Stelkrampsbakterie - sid 78
Gasbrandsbakterie - sid 79
Pseudomonas - sid 79
Undersökningar - sid 79
Behandling - sid 79
Studieuppgifter - sid 80

Kapitel 4 - Andningsorganen

Ladda ner hela kapitel 4, sida 81-111  (Komprimerad fil, 27,2 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 81-82
De övre luftvägarna - sid 82
Näsan och näshålan - sid 83-84
Svalget - sid 84
De nedre luftvägarna - sid 85
Struphuvudet - sid 85-87
Luftstrupen - sid 87
Bronkerna - sid 87-88
Alveolerna - sid 88-89
Lungsäckarna - sid 90
Inandningsmusklerna - sid 91-92
Andningens reglering - sid 92
Sjukdomar i luftvägar och lungor - sid 92-93
Lunginflammation, Pneumoni - sid 93
Definition och orsaker - sid 93-94
Mikroorganismer som kan ge lunginflammation - sid 94-95
Symtom - sid 96
Undersökningar - sid 96
Behandling och prognos - sid 96
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 96-97
Kronisk bronkit, definition och orsaker - sid 97
Symtom - sid 97
Komplikationer - sid 98-99
Undersökningar - sid 99
Behandling/rehabilitering - sid 99-100
Läkemedelsbehandling - sid 100
Fysisk träning - sid 100
Sjukgymnastisk behandling - sid 100
Näringstillståndet hos kroniskt lungsjuka - sid 100-101
Lungtuberkulos, TB, Definition och orsaker - sid 102
Symtom - sid 102-103
Undersökningar - sid 103
Behandling och prognos - sid 103
Förebyggande åtgärder - sid 104
Astma, Asthma bronchiale, Definition och orsaker - sid 104
Symtom - sid 105
Undersökningar - sid 105-106
Behandling - sid 106
Läkemedelsbehandling - sid 107
Oxygenbehandling - sid 107
Hyposensibilisering - sid 107
Lungcancer, Cancer pulmonis, Definition och orsaker - sid 107-108
Symtom - sid 108
Undersökningar - sid 109
Behandling - sid 109
Operation - sid 109-110
Kemoterapi - sid 110
Strålbehandling - sid 110
Studieuppgifter - sid 111 

Kapitel 5 - Cirkulationssystemet

Ladda ner hela kapitel 5, sida 112-156  (Komprimerad fil, 38,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 112
Blodet - sid 112-113
Blodets celler - sid 113
Röda blodkroppar - sid 113-115
Vita blodkroppar - sid 115-116
Blodplättar - sid 116-117
Plasma - sid 117
Organiska ämnen i plasma - sid 117-118
Oorganiska ämnen i plasma - sid 118
Blodkärl - sid 118-119
Artärer - sid 119-120
Arterioler - sid 120
Kapillärer - sid 121-122
Venoler - sid 122
Vener - sid 122-123
Blodkärlssystemet - sid 124
Lilla kretsloppet - sid 124
Stora kretsloppet - sid 125
Portasystemet - sid 125
Hjärtat - sid 126-127
Hjärtmuskelns blodkärl - sid 127-128
Blodomloppets reglering - sid 128-131
Registrering av cirkulationen - sid 131-132
Sjukdomar i hjärta och blodkärl - sid 133
Åderförkalkning, Ateroskleros, Definition och orsaker - sid 134
Symtom - sid 134-136
Behandling - sid 136
Kärlkramp, Angina pectoris, Definition och orsaker - sid 136
Symtom - sid 137
Smärtor - sid 137
Andnöd (dyspné) och ångest - sid 137
Undersökningar - sid 137-138
Förebyggande prevention - sid 138
Behandling och prognos, Förändrade levnadsvanor - sid 138
Läkemedelsbehandling - sid 138
Kirurgisk behandling - sid 138-139
Akut koronart syndrom - sid 139
Akut hjärtinfarkt, Definition och orsaker - sid 139-140
Symtom - sid 140
Smärtor - sid 140-141
Andningsbesvär - sid 141
Feber - sid 141
Komplikationer - sid 141
Undersökningar - sid 141-142
Behandling och prognos - sid 142
Hjärtinsufficiens, Hjärtsvikt, Morbus cordis incompensatio, Definition och orsaker - sid 143
Symtom - sid 143-144
Undersökningar - sid 145
Behandling och prognos - sid 145
Läkemedelsbehandling - sid 145
Minskade krav på hjärtat - sid 145
Syrgasbehandling - sid 146
Rytmstörningar i hjärtat, Arytmi, Definition och orsak - sid 146
Symtom - sid 146
Undersökningar - sid 147
Behandling - sid 147
Förhöjt blodtryck, Hypertension, Definition och orsaker - sid 147-148
Symtom - sid 148
Komplikationer - sid 148-149
Undersökningar - sid 149
Behandling och prognos - sid 150
Chock, Kardiogen chock, Definition och orsaker - sid 150
Symtom - sid 150-151
Behandling - sid 152
Hjärtstopp, Definition och orsaker - sid 152
Symtom - sid 152
Behandling - sid 152
Blodbrist, Anemi, Definition och orsaker - sid 152-153
Nedsatt produktion av röda blodkroppar - sid 153
Ökad förlust av röda blodkroppar - sid 154
Symtom - sid 154
Undersökningar - sid 154
Behandling - sid 154-155
Studieuppgifter - sid 155-156 

Kapitel 6 - Immunförsvaret

Ladda ner hela kapitlet, sida 157-174  (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 157
Vita blodkroppar - sid 157
Granulocyter - sid 157-160
Monocyter - sid 160
Lymfocyter - sid 160-161
Lymfsystemet - sid 162
Lymfa - sid 163
Lymfkärl - sid 163-164
Lymfknutor - sid 164
Mjälten - sid 165
Brässen - sid 165
Annan lymfoid vävnad - sid 166
Infektionssjukdomar - sid 166-167
Infektioner - sid 167
Sepsis - sid 167
Orsaker - sid 167
Symtom - sid 167-168
Undersökningar - sid 168
Behandling - sid 168
AIDS, Acquired immunodeficiency syndrom, Definition och orsaker - sid 168
Hiv-virus uppbyggnad - sid 169
Smittvägar - sid 169
Förlopp och symtom - sid 169-170
Undersökningar - sid 170
Behandling - sid 170-171
Leukemi, Cancer i blodet, Definition och orsaker - sid 172
Symtom - sid 172
Undersökningar - sid 172
Behandling - sid 172-173
Studieuppgifter - sid 174

Kapitel 7 - Kroppstemperaturen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 175-180  (Komprimerad fil, 4,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 175
Temperaturcentrum - sid 176
Värmeproduktion - sid 176
Värmeavgivning - sid 177
Förhållanden som ökar värmeavgivningen - sid 177-178
Förhållanden som sänker värmeavgivningen - sid 178-179
Sviktande värmereglering - sid 179-180
Studieuppgifter - sid 180

Kapitel 8 - Vätskebalansen

Ladda ner hela kapitel 8, sida 181-186  (Komprimerad fil, 4,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 181
Kroppens vätskeinnehåll - sid 182-183
Kroppens saltbalans (elektrolytbalans) - sid 183-184
Reglering av vätskebalansen - sid 184-185
Studieuppgifter - sid 186

Kapitel 9 - Urinen - produktion och utsöndring

Ladda ner hela kapitel 9, sida 187-205  (Komprimerad fil, 14,5 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 187
Njurarna - sid 188
Mikroskopisk uppbyggnad - sid 188-190
Mikroskopisk funktion - sid 190-191
Hormon- och enzympåverkan - sid 192-193
Njurens makroskopiska uppbyggnad - sid 193
Urinledarna - sid 194
Urinblåsan - sid 194
Blåstömning - sid 194-196
Urinröret - sid 196
Urinen - sid 196-197
Sjukdomar i njurar och urinvägar - sid 198
Urinvägsinfektion, UVI, Definition och orsaker - sid 198-199
Symtom - sid 199
Undersökningar - sid 199-200
Komplikationer - sid 200
Behandling och prognos - sid 200
Nedsatt njurfunktion, Uremi, Definition och orsaker - sid 200
Symtom - sid 201
Undersökningar - sid 201
Behandling, Salt- och vätskebalans - sid 201
Diet vid kronisk uremi - sid 202
Läkemedelsbehandling - sid 202
Dialysbehandling - sid 202-203
Diet till dialyspatienter - sid 203
Njurtransplantation - sid 203-204
Studieuppgifter - sid 205

Kapitel 10 - Matspjälkningen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 206-244  (Komprimerad fil, 31,8 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 206-208
Födoämnen - sid 208-209
Munhålan - sid 209-211
Matstrupen - sid 212
Magsäcken - sid 213-214
Tolvfingertarmen - sid 214-216
Tunntarmen - sid 216-217
Tjocktarmen - sid 217-219
Ändtarmen - sid 219-220
Levern - sid 220-222
Bukhinnan - sid 222
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 223
Magsår, Ulcus, Definition och orsaker - sid 224
Symtom - sid 224-225
Komplikationer - sid 225
Undersökningar - sid 225-226
Förebyggande och behandling - sid 226
Blindtarmsinflammation, Appendicitis, Definition och orsaker - sid 227
Symtom - sid 227
Komplikationer - sid 227
Undersökningar - sid 227
Behandling - sid 228
Cancer i änd- och tjocktarmen, Cancer recti och Cancer coli, Definition och orsaker - sid 228
Symtom - sid 228-229
Undersökning - sid 229
Behandling och prognos - sid 230
Gallsten, Cholelithiasis, Definition och orsaker - sid 231
Symtom - sid 231
Komplikationer - sid 232
Undersökningar - sid 232
Behandling och prognos - sid 232
Leverinflammation, Hepatitis, Definition och orsaker - sid 233
Symtom - sid 233
Undersökningar - sid 233
Behandling - sid 233-234
Förhindra smittspridning - sid 234-235
Skrumplever, Levercirros, Definition och orsak - sid 235
Symtom - sid 235-236
Åderbråck i matstrupe och ändtarm - sid 237
Undersökningar - sid 238
Behandling och prognos - sid 238
Akuta mag-tarminfektioner, Definitioner och orsaker - sid 239
Mikroorganismer som kan ge mag-tarminfektioner (matförgiftning) - sid 239-240
Bakterier - sid 240-241
Svamp - sid 242
Parasiter - sid 242
Symtom - sid 243
Undersökningar - sid 243
Förebyggande och behandling - sid 243
Studieuppgifter - sid 244

Kapitel 11 - Sinnesorganen

Ladda ner hela kapitlet, sida 245-264  (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 245-246
Synsinnet - sid 246
Sinnescellerna - sid 247-248
Ögats uppbyggnad - sid 248-250
Ljusets brytning i ögat - sid 250-252
Ögats skydd - sid 252
Hörselsinnet, Ytterörat - sid 253
Mellanörat - sid 254-255
Innerörat - sid 255-257
Smaksinnet - sid 257-258
Luktsinnet - sid 259
Känselsinnet - sid 259-260
Balanssinnet - sid 260
Sinnet för kroppens hållning och rörelser - sid 261
Sjukdomar i sinnesorganen - sid 261
Grå starr, Katarakt, Definition och orsaker - sid 261
Symtom - sid 262
Undersökningar - sid 262
Behandling - sid 262
Grön starr, Glaukom, Definition och orsaker - sid 262
Symtom - sid 262-263
Undersökningar - sid 263
Behandling och prognos - sid 263
Studieuppgifter - sid 264

Kapitel 12 - Hormonerna

Ladda ner hela kapitel 12, sida 265-288  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 265-266
Hypofysen - sid 266
Hypofysens hormoner - sid 266-267
Hypofysens framlob - sid 268-269
Hypofysens baklob - sid 269-270
Sköldkörteln - sid 270-271
Bisköldkörtlarna - sid 271-272
Binjurarna - sid 272-273
Bukspottkörteln - sid 273
Insulin - sid 273-274
Könskörtlarna - sid 274-275
Endokrina sjukdomar - sid 275
Diabetes mellitus, Definition och orsaker - sid 276-277
Symtom - sid 277-278
Undersökningar - sid 278
Komplikationer - sid 278
Akuta komplikationer - sid 278-280
Senkomplikationer - sid 280-283
Att förebygga senkomplikationer - sid 283
Behandling - sid 283
Kostbehandling - sid 284
Motion - sid 284
Insulinbehandling - sid 284-285
Tablettbehandling - sid 286
Kontroll av sjukdomen - sid 286-287
Studieuppgifter - sid 288

Kapitel 13 - Nervsystemet

Ladda ner hela kapitel 13, sida 289-328  (Komprimerad fil, 32,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 289
Det somatiska nervsystemet - sid 289
Det autonoma nervsystemet - sid 290
Nervvävnad - sid 290
Stödjevävnad - sid 290-291
Nervceller - sid 291-294
Anatomisk indelning - sid 294-295
Centrala nervsystemet - sid 296
Hjärnan - sid 296
Storhjärnan - sid 296-300
Lillhjärnan - sid 300-301
Hjärnstammen - sid 301-302
Ryggmärgen - sid 302-303
Det perifera nervsystemet - sid 303-304
Den autonoma delen av nervsystemet - sid 304-306
Reflexer - sid 306-307
Sjukdomar i nervsystemet - sid 307-308
Multipel skleros, MS, Definition och orsaker - sid 308-309
Symtom - sid 309
Ögonsymtom - sid 309
Förlamningar och spasticitet - sid 309-310
Bristande koordination av rörelser - sid 310
Känselstörningar - sid 310
Ataktiskt tal - sid 311
Smärtor - sid 311
Vattenkastningsbesvär - sid 311
Tarmstörningar - sid 311
Sexuella problem - sid 311
Psykiska förändringar - sid 311-312
Undersökningar - sid 312
Behandling - sid 312
Sjukgymnastik och ergonomi - sid 312
Läkemedelsbehandling - sid 312-313
Parkinsons sjukdom, Paralysis agitans, Definition och orsaker - sid 313
Symtom - sid 313-314
Darrningar, tremor - sid 314
Stelhet i musklerna, rigiditet - sid 314
Nedsatt rörlighet. akinesi - sid 314
Andra symtom - sid 315
Undersökningar - sid 315
Behandling, Läkemedelsbehandling - sid 315-316
Kirurgisk behandling - sid 316
Kost - sid 316
Fysisk aktivitet - sid 317
Stroke, slaganfall, Apoplexia cerebri, Definition och orsaker - sid 317
Symtom - sid 317-318
Medvetslöshet och störd andningsfunktion - sid 319
Förhöjt blodtryck - sid 319
Förlamningar, pareser - sid 319
Tonusförändringar - sid 319-320
Känselstörningar, parestesier - sid 320
Talstörningar, afasi - sid 320
Störningar i rumsuppfattningen - sid 320
Neglekt - sid 320
Ingen sjukdomsinsikt - sid 320
Synstörningar - sid 321
Depression - sid 321
Undersökningar - sid 321
Behandling - sid 322
Rehabilitering - sid 322
Stroketeam - sid 323-324
Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) - sid 324
Epilepsi, Definition och orsaker - sid 324
Symtom - sid 325
Undersökningar - sid 326
Förebyggande och behandling - sid 326
Vad gör man när någon för ett epileptiskt anfall? - sid 326-327
Studieuppgifter - sid 328 

Kapitel 14 - Fortplantningsorganen

Ladda ner hela kapitel 14, sida 329-353  (Komprimerad fil, 21,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 329
Mannens könsorgan - sid 330
Testiklar - sid 330
Bitestiklar - sid 331
Pungen - sid 331
Sädesledare - sid 331
Sädesblåsor - sid 331
Prostata, blåshalskörteln - sid 331-332
Penis - sid 332
Kvinnans könsorgan - sid 333-334
Menopausen - sid 334
Äggstockar - sid 335
Östradiol - sid 335
Progesteron - sid 336
Äggledarna - sid 336
Livmodern - sid 336
Livmoderhalsen - sid 336
Slidan - sid 336-337
Blygdläppar - sid 337
Klitoris - sid 337
Bröstkörtlar - sid 337-338
Befruktning - sid 338-339
Graviditet - sid 339-340
Sjukdomar i fortplantningsorganen - sid 340
Prostatacancer - sid 341
Bröstcancer, Cancer mammae, Definition och orsaker - sid 341
Symtom - sid 342
Förebyggande - sid 342
Undersökning - sid 342-343
Behandling och prognos - sid 343
Komplikationer - sid 343
Inflammationer i kvinnans könsorgan, Definition och orsaker - sid 343-344
Symtom - 344
Undersökningar - sid 344
Komplikationer - sid 344
Behandling - sid 344
Livmoderhalscancer, Cancer colli uteri, Definition och orsaker - sid 345
Symtom - sid 345
Undersökning - sid 345-346
Behandling och prognos - sid 346
Prostataförstoring, Hyperthrophia prostatae, Definition och orsaker - sid 347
Symtom - sid 347-348
Undersökningar - sid 348
Behandling - sid 348
Kirurgisk behandling - sid 348-350
Läkemedelsbehandling - sid 350
Sexuellt överförda infektioner, STI - sid 350-351
Smittskyddslagen - sid 351-352
Studieuppgifter - sid 352-353

Kapitel 15 - Mikroorganismer, infektioner, smitta och smittspridning

Ladda ner hela kapitel 15, sida 354-378  (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Immunförsvaret - sid 354
Det medfödda försvaret - sid 354-355
Det förvärvade försvaret - sid 355-357
Vad händer vid en infektion? - sid 357
Inflammation - sid 357
Stärkning av immunförsvaret - sid 358
Egenvård - sid 358
Vaccinationer - sid 358-359
Försvagning av patientens immunförsvar - sid 359-360
Sjukdomsframkallande mikroorganismer - sid 360
Virus - sid 360-361
Klamydia - sid 362
Mykoplasma - sid 362
Bakterier - sid 362-363
Typer av bakterier - sid 364
Svampar - sid 365
Parasiter - sid 365
Infektioner - sid 365
Definition av begrepp, Infektion - sid 365-366
Patogenitet - sid 366
Virulens - sid 366-369
Resistens - sid 369-370
Smittvägar - sid 371
Direkt kontaktsmitta - sid 371
Indirekt kontaktsmitta via föremål - sid 371
Indirekt kontaktsmitta via personalen - sid 371
Luftburen smitta via droppar - sid 372
Luftburen smitta med damm - sid 372
Blodsmitta - sid 372
Vattenburen smitta - sid 372
Livsmedelsburen smitta - sid 372-373
Vårdrelaterade infektioner - sid 373-375
Basala hygienrutiner - sid 375-377
Studieuppgifter - sid 377-378 

Kapitel 16 - Undersökningar

Ladda ner hela kapitel 16, sida 379-387  (Komprimerad fil, 7,8 MB)

Innehåll:
Undersökningar - sid 379
Klinisk undersökning - sid 379-380
Inspektion - sid 380
Palpation - sid 380
Auskultation - sid 380
Perkussion - sid 381
Röntgenundersökningar - sid 381-382
Skanning - sid 382
Ultraljudsskanning - sid 382
CT-skanning - sid 382
MR-skanning - sid 382-383
Blodprover - sid 383-385
Elektrokardiogram, EKG - sid 385
Lungfunktionsundersökning - sid 385
Skopi - sid 386
Vävnadsprov, biopsi - sid 386
Undersökning av sekret - sid 386
Studieuppgifter - sid 387

Kapitel 17 - Läkemedel

Ladda ner hela kapitel 17, sida 288-425  (Komprimerad fil, 39,6 MB)

Innehåll:
Läkemedelslära - sid 388
Definition av ett läkemedel - sid 388
Regler för läkemedelsanvändning - sid 388
Regler för hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården - sid 389
Ordination - sid 389
Iordningställande och administrering - sid 389
Beställning - sid 390
Förvaring - sid 390
Delegering - sid 390-391
Läkemedelseffekter - sid 391
Lokal verkan - sid 391
Systemisk verkan - sid 392
Läkemedlens omsättning i organismen - sid 392-393
Absorption - sid 393-395
Faktorer som påverkar absorptionen - sid 396
Levern och läkemedel - sid 397
Fördelning - sid 398
Elimination - sid 398
Nedbrytning, metabolisering - sid 399-400
Utsöndring, exkretion - sid 400-401
Läkemedels påverkan på organismen - sid 401
Påverkan via receptor - sid 401-402
Påverkan på annat sätt - sid 402
Dosering av läkemedel - sid 403
Standarddos - sid 403
Individuell dos - sid 403
Dosering efter verkan - sid 403
Dosering efter plasmakoncentrationen - sid 403-404
Dosering av läkemedel till äldre - sid 404
Lever- och njurfunktion - sid 404-405
Äldres känslighet för läkemedel - sid 405
Dos, tid och verkan - sid 405-406
Sambandet mellan dos, tid och effekt - sid 406-408
Biverkningar - sid 408-409
Klassificering av biverkningar - sid 409-413
Interaktioner - sid 413
Två eller flera läkemedel - sid 414
Läkemedel och alkohol - sid 414
Läkemedel och föda - sid 414-415
Läkemedelsformer - sid 415-416
Val av läkemedelsform - sid 416
Administrering av läkemedel - sid 416-417
Peroral administering - sid 417-419
Rektal administrering - sid 419-420
Parenteral administrering - sid 420-421
Läkemedel för inhalation - sid 421-422
Läkemedel till näsan - sid 422
Läkemedel till ögonen - sid 422
Läkemedel till öronen - sid 422
Läkemedel till huden - sid 423
Studieuppgifter - sid 424-425

Ämne - Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador. Brandsäkerhet. Samhällets insatser vid krig och katastrofer

Ladda ner hela kapitlet, sida 426-458  (Komprimerad fil, 26 MB)

Innehåll:
Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador - sid 426-427
Vad ska man göra vid en akut sjukdom eller skada? - sid 428-436
GCS - sid 436-437
Hjärt-Lungräddning, HLR - sid 437-438
Vad händer vid ett hjärtstopp? - sid 438
Bedömning av livstecken, kontroller - sid 438-439
Åtgärder - sid 439-440
Studieuppgifter - sid 440-441
Brandsäkerhet - sid 441-442
Myndigheter och organisationer som arbetar för ökad brandsäkerhet - sid 443
Hur kan man förebygga bränder? - sid 443
Förebyggande utrustning - sid 444
Vad gör du vid en brand? - sid 444-445
Studieuppgifter - sid 446
Samhällets insatser vid krig och katastrofer - sid 446-451
Krigs- och katastrofberedskapen i Sverige - samverkande myndigheter och organisationer - sid 451-456
Organisation av räddningsinsats i samband med en katastrof - sid 457
Studieuppgifter - sid 458

Medicin

Ladda ner hela kapitlet "Medicin", sida 460-461  (Komprimerad fil, 1,2 MB)

Innehåll:
Medicin - sid 460
Ämnets syfte - sid 460
Medicin 1 - sid 461
Centralt innehåll - sid 461

Medicin 1., upplaga 1 (1 produkter)