Ljudfiler

Här kan du ladda ner Medicin 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner kapitlet "Innehåll", sida 4-10 (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Kapitel 1 - Fysiologiska livsbetingelser, Cellen

Ladda ner hela kapitel 1, sida 11-29  (Komprimerad fil, 16,3 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi, Människokroppen - sid 11-13
Cellen - sid 13-14
Cellens livsyttringar - sid 14-15
Cellens uppbyggnad - sid 16-21
Celldelning - sid 22
Sjukdomar som har samband med cellen - sid 22
Cancersjukdomar - sid 22
Utveckling av cancer - sid 23
Symtom - sid 23-24
Komplikationer - sid 24
Undersökningar - sid 24-25
Att förebygga cancer - sid 25
Behandling - sid 26-28
Studieuppgifter - sid 29

Kapitel 2 - Rörelseförmågan

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-66  (Komprimerad fil, 29,9 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 30
Muskler - sid 30-31
Tvärstrimmig muskulatur - sid 32-34
Muskelarbete - sid 34-36
Tvärstrimmig muskulatur med speciella uppgifter - sid 36
Muskler som påverkar arm- och benrörelser - sid 36-37
Andningsmuskler - sid 37-38
Bukmuskler - sid 38-39
Mimiska muskler - sid 39
Tvärstrimmiga ringmuskler - sid 39
Glatt muskulatur - sid 39-41
Hjärtmuskulatur - sid 41-42
Skelettet - sid 42-43
Benstruktur - sid 43-44
Bentyper - sid 44
Rörben - sid 44-45
Platta ben - sid 45-47
Korta ben - sid 47-49
Benutveckling - sid 49
Bindvävnad - sid 49
Broskvävnad - sid 49-50
Leder - sid 50
Oäkta led - sid 50-51
Äkta led - sid 51-52
Ledförstärkningar i äkta leder - sid 52
Ledtyper - sid 53-54
Sjukdomar i rörelseapparaten - sid 54-55
Degenerativa ledförändringar, artros - sid 55
Symtom - sid 55-56
Undersökningar - sid 56
Behandling och prognos - sid 56
Kronisk ledgångsreumatism, Reumatoid artrit, RA - sid 57
Symtom - sid 57-58
Svullna och smärtande leder - sid 58
Nedsatt funktion - sid 58
Allmänna symtom - sid 58-59
Undersökningar - sid 59
Behandling och prognos - sid 59
Sjukgymnastik och arbetsterapi - sid 59
Läkemedelsbehandling - sid 60
Operation - sid 60
Benbrott, fraktur - sid 60
Orsaker - sid 60
Symtom - sid 61
Behandling - sid 61
Reponering - sid 61
Fixering - sid 61-62
Rehabilitering - sid 62
Komplikationer - sid 62
Höftnära fraktur - sid 62
Symtom - sid 63
Undersökning - sid 63
Behandling och prognos - sid 63
Komplikationer - sid 63
Diskbråck - sid 64
Symtom - sid 64
Undersökningar - sid 64
Behandling - sid 65
Studieuppgifter - sid 66

Kapitel 3 Hud och slemhinnor

Ladda ner hela kapitel 3, sida 67-80  (Komprimerad fil, 12 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 67
Huden - sid 67-68
Överhuden - sid 68-71
Läderhuden - sid 71-73
Underhuden - sid 73
Slemhinnor - sid 73-75
Sjukdomar i anslutning till hud och slemhinnor - sid 75-76
Sår - sid 76
Symtom - sid 76-77
Sårläkning - sid 77
Upprensningsfasen - sid 77
Läkningsfasen - sid 77
Mognadsfasen - sid 78
Komplikationer - sid 78
Stafylokocker - sid 78
Stelkrampsbakterie - sid 78
Gasbrandsbakterie - sid 79
Pseudomonas - sid 79
Undersökningar - sid 79
Behandling - sid 79
Studieuppgifter - sid 80

Kapitel 4 - Andningsorganen

Ladda ner hela kapitel 4, sida 81-111  (Komprimerad fil, 27,2 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 81-82
De övre luftvägarna - sid 82
Näsan och näshålan - sid 83-84
Svalget - sid 84
De nedre luftvägarna - sid 85
Struphuvudet - sid 85-87
Luftstrupen - sid 87
Bronkerna - sid 87-88
Alveolerna - sid 88-89
Lungsäckarna - sid 90
Inandningsmusklerna - sid 91-92
Andningens reglering - sid 92
Sjukdomar i luftvägar och lungor - sid 92-93
Lunginflammation, Pneumoni - sid 93
Definition och orsaker - sid 93-94
Mikroorganismer som kan ge lunginflammation - sid 94-95
Symtom - sid 96
Undersökningar - sid 96
Behandling och prognos - sid 96
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - sid 96-97
Kronisk bronkit, definition och orsaker - sid 97
Symtom - sid 97
Komplikationer - sid 98-99
Undersökningar - sid 99
Behandling/rehabilitering - sid 99-100
Läkemedelsbehandling - sid 100
Fysisk träning - sid 100
Sjukgymnastisk behandling - sid 100
Näringstillståndet hos kroniskt lungsjuka - sid 100-101
Lungtuberkulos, TB, Definition och orsaker - sid 102
Symtom - sid 102-103
Undersökningar - sid 103
Behandling och prognos - sid 103
Förebyggande åtgärder - sid 104
Astma, Asthma bronchiale, Definition och orsaker - sid 104
Symtom - sid 105
Undersökningar - sid 105-106
Behandling - sid 106
Läkemedelsbehandling - sid 107
Oxygenbehandling - sid 107
Hyposensibilisering - sid 107
Lungcancer, Cancer pulmonis, Definition och orsaker - sid 107-108
Symtom - sid 108
Undersökningar - sid 109
Behandling - sid 109
Operation - sid 109-110
Kemoterapi - sid 110
Strålbehandling - sid 110
Studieuppgifter - sid 111 

Kapitel 5 - Cirkulationssystemet

Ladda ner hela kapitel 5, sida 112-156  (Komprimerad fil, 38,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 112
Blodet - sid 112-113
Blodets celler - sid 113
Röda blodkroppar - sid 113-115
Vita blodkroppar - sid 115-116
Blodplättar - sid 116-117
Plasma - sid 117
Organiska ämnen i plasma - sid 117-118
Oorganiska ämnen i plasma - sid 118
Blodkärl - sid 118-119
Artärer - sid 119-120
Arterioler - sid 120
Kapillärer - sid 121-122
Venoler - sid 122
Vener - sid 122-123
Blodkärlssystemet - sid 124
Lilla kretsloppet - sid 124
Stora kretsloppet - sid 125
Portasystemet - sid 125
Hjärtat - sid 126-127
Hjärtmuskelns blodkärl - sid 127-128
Blodomloppets reglering - sid 128-131
Registrering av cirkulationen - sid 131-132
Sjukdomar i hjärta och blodkärl - sid 133
Åderförkalkning, Ateroskleros, Definition och orsaker - sid 134
Symtom - sid 134-136
Behandling - sid 136
Kärlkramp, Angina pectoris, Definition och orsaker - sid 136
Symtom - sid 137
Smärtor - sid 137
Andnöd (dyspné) och ångest - sid 137
Undersökningar - sid 137-138
Förebyggande prevention - sid 138
Behandling och prognos, Förändrade levnadsvanor - sid 138
Läkemedelsbehandling - sid 138
Kirurgisk behandling - sid 138-139
Akut koronart syndrom - sid 139
Akut hjärtinfarkt, Definition och orsaker - sid 139-140
Symtom - sid 140
Smärtor - sid 140-141
Andningsbesvär - sid 141
Feber - sid 141
Komplikationer - sid 141
Undersökningar - sid 141-142
Behandling och prognos - sid 142
Hjärtinsufficiens, Hjärtsvikt, Morbus cordis incompensatio, Definition och orsaker - sid 143
Symtom - sid 143-144
Undersökningar - sid 145
Behandling och prognos - sid 145
Läkemedelsbehandling - sid 145
Minskade krav på hjärtat - sid 145
Syrgasbehandling - sid 146
Rytmstörningar i hjärtat, Arytmi, Definition och orsak - sid 146
Symtom - sid 146
Undersökningar - sid 147
Behandling - sid 147
Förhöjt blodtryck, Hypertension, Definition och orsaker - sid 147-148
Symtom - sid 148
Komplikationer - sid 148-149
Undersökningar - sid 149
Behandling och prognos - sid 150
Chock, Kardiogen chock, Definition och orsaker - sid 150
Symtom - sid 150-151
Behandling - sid 152
Hjärtstopp, Definition och orsaker - sid 152
Symtom - sid 152
Behandling - sid 152
Blodbrist, Anemi, Definition och orsaker - sid 152-153
Nedsatt produktion av röda blodkroppar - sid 153
Ökad förlust av röda blodkroppar - sid 154
Symtom - sid 154
Undersökningar - sid 154
Behandling - sid 154-155
Studieuppgifter - sid 155-156 

Kapitel 6 - Immunförsvaret

Ladda ner hela kapitlet, sida 157-174  (Komprimerad fil, 14,8 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 157
Vita blodkroppar - sid 157
Granulocyter - sid 157-160
Monocyter - sid 160
Lymfocyter - sid 160-161
Lymfsystemet - sid 162
Lymfa - sid 163
Lymfkärl - sid 163-164
Lymfknutor - sid 164
Mjälten - sid 165
Brässen - sid 165
Annan lymfoid vävnad - sid 166
Infektionssjukdomar - sid 166-167
Infektioner - sid 167
Sepsis - sid 167
Orsaker - sid 167
Symtom - sid 167-168
Undersökningar - sid 168
Behandling - sid 168
AIDS, Acquired immunodeficiency syndrom, Definition och orsaker - sid 168
Hiv-virus uppbyggnad - sid 169
Smittvägar - sid 169
Förlopp och symtom - sid 169-170
Undersökningar - sid 170
Behandling - sid 170-171
Leukemi, Cancer i blodet, Definition och orsaker - sid 172
Symtom - sid 172
Undersökningar - sid 172
Behandling - sid 172-173
Studieuppgifter - sid 174

Kapitel 7 - Kroppstemperaturen

Ladda ner hela kapitel 7, sida 175-180  (Komprimerad fil, 4,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 175
Temperaturcentrum - sid 176
Värmeproduktion - sid 176
Värmeavgivning - sid 177
Förhållanden som ökar värmeavgivningen - sid 177-178
Förhållanden som sänker värmeavgivningen - sid 178-179
Sviktande värmereglering - sid 179-180
Studieuppgifter - sid 180

Kapitel 8 - Vätskebalansen

Ladda ner hela kapitel 8, sida 181-186  (Komprimerad fil, 4,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 181
Kroppens vätskeinnehåll - sid 182-183
Kroppens saltbalans (elektrolytbalans) - sid 183-184
Reglering av vätskebalansen - sid 184-185
Studieuppgifter - sid 186

Kapitel 9 - Urinen - produktion och utsöndring

Ladda ner hela kapitel 9, sida 187-205  (Komprimerad fil, 14,5 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 187
Njurarna - sid 188
Mikroskopisk uppbyggnad - sid 188-190
Mikroskopisk funktion - sid 190-191
Hormon- och enzympåverkan - sid 192-193
Njurens makroskopiska uppbyggnad - sid 193
Urinledarna - sid 194
Urinblåsan - sid 194
Blåstömning - sid 194-196
Urinröret - sid 196
Urinen - sid 196-197
Sjukdomar i njurar och urinvägar - sid 198
Urinvägsinfektion, UVI, Definition och orsaker - sid 198-199
Symtom - sid 199
Undersökningar - sid 199-200
Komplikationer - sid 200
Behandling och prognos - sid 200
Nedsatt njurfunktion, Uremi, Definition och orsaker - sid 200
Symtom - sid 201
Undersökningar - sid 201
Behandling, Salt- och vätskebalans - sid 201
Diet vid kronisk uremi - sid 202
Läkemedelsbehandling - sid 202
Dialysbehandling - sid 202-203
Diet till dialyspatienter - sid 203
Njurtransplantation - sid 203-204
Studieuppgifter - sid 205

Kapitel 10 - Matspjälkningen

Ladda ner hela kapitel 10, sida 206-244  (Komprimerad fil, 31,8 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 206-208
Födoämnen - sid 208-209
Munhålan - sid 209-211
Matstrupen - sid 212
Magsäcken - sid 213-214
Tolvfingertarmen - sid 214-216
Tunntarmen - sid 216-217
Tjocktarmen - sid 217-219
Ändtarmen - sid 219-220
Levern - sid 220-222
Bukhinnan - sid 222
Sjukdomar i matspjälkningsorganen - sid 223
Magsår, Ulcus, Definition och orsaker - sid 224
Symtom - sid 224-225
Komplikationer - sid 225
Undersökningar - sid 225-226
Förebyggande och behandling - sid 226
Blindtarmsinflammation, Appendicitis, Definition och orsaker - sid 227
Symtom - sid 227
Komplikationer - sid 227
Undersökningar - sid 227
Behandling - sid 228
Cancer i änd- och tjocktarmen, Cancer recti och Cancer coli, Definition och orsaker - sid 228
Symtom - sid 228-229
Undersökning - sid 229
Behandling och prognos - sid 230
Gallsten, Cholelithiasis, Definition och orsaker - sid 231
Symtom - sid 231
Komplikationer - sid 232
Undersökningar - sid 232
Behandling och prognos - sid 232
Leverinflammation, Hepatitis, Definition och orsaker - sid 233
Symtom - sid 233
Undersökningar - sid 233
Behandling - sid 233-234
Förhindra smittspridning - sid 234-235
Skrumplever, Levercirros, Definition och orsak - sid 235
Symtom - sid 235-236
Åderbråck i matstrupe och ändtarm - sid 237
Undersökningar - sid 238
Behandling och prognos - sid 238
Akuta mag-tarminfektioner, Definitioner och orsaker - sid 239
Mikroorganismer som kan ge mag-tarminfektioner (matförgiftning) - sid 239-240
Bakterier - sid 240-241
Svamp - sid 242
Parasiter - sid 242
Symtom - sid 243
Undersökningar - sid 243
Förebyggande och behandling - sid 243
Studieuppgifter - sid 244

Kapitel 11 - Sinnesorganen

Ladda ner hela kapitlet, sida 245-264  (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 245-246
Synsinnet - sid 246
Sinnescellerna - sid 247-248
Ögats uppbyggnad - sid 248-250
Ljusets brytning i ögat - sid 250-252
Ögats skydd - sid 252
Hörselsinnet, Ytterörat - sid 253
Mellanörat - sid 254-255
Innerörat - sid 255-257
Smaksinnet - sid 257-258
Luktsinnet - sid 259
Känselsinnet - sid 259-260
Balanssinnet - sid 260
Sinnet för kroppens hållning och rörelser - sid 261
Sjukdomar i sinnesorganen - sid 261
Grå starr, Katarakt, Definition och orsaker - sid 261
Symtom - sid 262
Undersökningar - sid 262
Behandling - sid 262
Grön starr, Glaukom, Definition och orsaker - sid 262
Symtom - sid 262-263
Undersökningar - sid 263
Behandling och prognos - sid 263
Studieuppgifter - sid 264

Kapitel 12 - Hormonerna

Ladda ner hela kapitel 12, sida 265-288  (Komprimerad fil, 21,3 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 265-266
Hypofysen - sid 266
Hypofysens hormoner - sid 266-267
Hypofysens framlob - sid 268-269
Hypofysens baklob - sid 269-270
Sköldkörteln - sid 270-271
Bisköldkörtlarna - sid 271-272
Binjurarna - sid 272-273
Bukspottkörteln - sid 273
Insulin - sid 273-274
Könskörtlarna - sid 274-275
Endokrina sjukdomar - sid 275
Diabetes mellitus, Definition och orsaker - sid 276-277
Symtom - sid 277-278
Undersökningar - sid 278
Komplikationer - sid 278
Akuta komplikationer - sid 278-280
Senkomplikationer - sid 280-283
Att förebygga senkomplikationer - sid 283
Behandling - sid 283
Kostbehandling - sid 284
Motion - sid 284
Insulinbehandling - sid 284-285
Tablettbehandling - sid 286
Kontroll av sjukdomen - sid 286-287
Studieuppgifter - sid 288

Kapitel 13 - Nervsystemet

Ladda ner hela kapitel 13, sida 289-328  (Komprimerad fil, 32,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 289
Det somatiska nervsystemet - sid 289
Det autonoma nervsystemet - sid 290
Nervvävnad - sid 290
Stödjevävnad - sid 290-291
Nervceller - sid 291-294
Anatomisk indelning - sid 294-295
Centrala nervsystemet - sid 296
Hjärnan - sid 296
Storhjärnan - sid 296-300
Lillhjärnan - sid 300-301
Hjärnstammen - sid 301-302
Ryggmärgen - sid 302-303
Det perifera nervsystemet - sid 303-304
Den autonoma delen av nervsystemet - sid 304-306
Reflexer - sid 306-307
Sjukdomar i nervsystemet - sid 307-308
Multipel skleros, MS, Definition och orsaker - sid 308-309
Symtom - sid 309
Ögonsymtom - sid 309
Förlamningar och spasticitet - sid 309-310
Bristande koordination av rörelser - sid 310
Känselstörningar - sid 310
Ataktiskt tal - sid 311
Smärtor - sid 311
Vattenkastningsbesvär - sid 311
Tarmstörningar - sid 311
Sexuella problem - sid 311
Psykiska förändringar - sid 311-312
Undersökningar - sid 312
Behandling - sid 312
Sjukgymnastik och ergonomi - sid 312
Läkemedelsbehandling - sid 312-313
Parkinsons sjukdom, Paralysis agitans, Definition och orsaker - sid 313
Symtom - sid 313-314
Darrningar, tremor - sid 314
Stelhet i musklerna, rigiditet - sid 314
Nedsatt rörlighet. akinesi - sid 314
Andra symtom - sid 315
Undersökningar - sid 315
Behandling, Läkemedelsbehandling - sid 315-316
Kirurgisk behandling - sid 316
Kost - sid 316
Fysisk aktivitet - sid 317
Stroke, slaganfall, Apoplexia cerebri, Definition och orsaker - sid 317
Symtom - sid 317-318
Medvetslöshet och störd andningsfunktion - sid 319
Förhöjt blodtryck - sid 319
Förlamningar, pareser - sid 319
Tonusförändringar - sid 319-320
Känselstörningar, parestesier - sid 320
Talstörningar, afasi - sid 320
Störningar i rumsuppfattningen - sid 320
Neglekt - sid 320
Ingen sjukdomsinsikt - sid 320
Synstörningar - sid 321
Depression - sid 321
Undersökningar - sid 321
Behandling - sid 322
Rehabilitering - sid 322
Stroketeam - sid 323-324
Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) - sid 324
Epilepsi, Definition och orsaker - sid 324
Symtom - sid 325
Undersökningar - sid 326
Förebyggande och behandling - sid 326
Vad gör man när någon för ett epileptiskt anfall? - sid 326-327
Studieuppgifter - sid 328 

Kapitel 14 - Fortplantningsorganen

Ladda ner hela kapitel 14, sida 329-353  (Komprimerad fil, 21,7 MB)

Innehåll:
Fysiologi och anatomi - sid 329
Mannens könsorgan - sid 330
Testiklar - sid 330
Bitestiklar - sid 331
Pungen - sid 331
Sädesledare - sid 331
Sädesblåsor - sid 331
Prostata, blåshalskörteln - sid 331-332
Penis - sid 332
Kvinnans könsorgan - sid 333-334
Menopausen - sid 334
Äggstockar - sid 335
Östradiol - sid 335
Progesteron - sid 336
Äggledarna - sid 336
Livmodern - sid 336
Livmoderhalsen - sid 336
Slidan - sid 336-337
Blygdläppar - sid 337
Klitoris - sid 337
Bröstkörtlar - sid 337-338
Befruktning - sid 338-339
Graviditet - sid 339-340
Sjukdomar i fortplantningsorganen - sid 340
Prostatacancer - sid 341
Bröstcancer, Cancer mammae, Definition och orsaker - sid 341
Symtom - sid 342
Förebyggande - sid 342
Undersökning - sid 342-343
Behandling och prognos - sid 343
Komplikationer - sid 343
Inflammationer i kvinnans könsorgan, Definition och orsaker - sid 343-344
Symtom - 344
Undersökningar - sid 344
Komplikationer - sid 344
Behandling - sid 344
Livmoderhalscancer, Cancer colli uteri, Definition och orsaker - sid 345
Symtom - sid 345
Undersökning - sid 345-346
Behandling och prognos - sid 346
Prostataförstoring, Hyperthrophia prostatae, Definition och orsaker - sid 347
Symtom - sid 347-348
Undersökningar - sid 348
Behandling - sid 348
Kirurgisk behandling - sid 348-350
Läkemedelsbehandling - sid 350
Sexuellt överförda infektioner, STI - sid 350-351
Smittskyddslagen - sid 351-352
Studieuppgifter - sid 352-353

Kapitel 15 - Mikroorganismer, infektioner, smitta och smittspridning

Ladda ner hela kapitel 15, sida 354-378  (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Immunförsvaret - sid 354
Det medfödda försvaret - sid 354-355
Det förvärvade försvaret - sid 355-357
Vad händer vid en infektion? - sid 357
Inflammation - sid 357
Stärkning av immunförsvaret - sid 358
Egenvård - sid 358
Vaccinationer - sid 358-359
Försvagning av patientens immunförsvar - sid 359-360
Sjukdomsframkallande mikroorganismer - sid 360
Virus - sid 360-361
Klamydia - sid 362
Mykoplasma - sid 362
Bakterier - sid 362-363
Typer av bakterier - sid 364
Svampar - sid 365
Parasiter - sid 365
Infektioner - sid 365
Definition av begrepp, Infektion - sid 365-366
Patogenitet - sid 366
Virulens - sid 366-369
Resistens - sid 369-370
Smittvägar - sid 371
Direkt kontaktsmitta - sid 371
Indirekt kontaktsmitta via föremål - sid 371
Indirekt kontaktsmitta via personalen - sid 371
Luftburen smitta via droppar - sid 372
Luftburen smitta med damm - sid 372
Blodsmitta - sid 372
Vattenburen smitta - sid 372
Livsmedelsburen smitta - sid 372-373
Vårdrelaterade infektioner - sid 373-375
Basala hygienrutiner - sid 375-377
Studieuppgifter - sid 377-378 

Kapitel 16 - Undersökningar

Ladda ner hela kapitel 16, sida 379-387  (Komprimerad fil, 7,8 MB)

Innehåll:
Undersökningar - sid 379
Klinisk undersökning - sid 379-380
Inspektion - sid 380
Palpation - sid 380
Auskultation - sid 380
Perkussion - sid 381
Röntgenundersökningar - sid 381-382
Skanning - sid 382
Ultraljudsskanning - sid 382
CT-skanning - sid 382
MR-skanning - sid 382-383
Blodprover - sid 383-385
Elektrokardiogram, EKG - sid 385
Lungfunktionsundersökning - sid 385
Skopi - sid 386
Vävnadsprov, biopsi - sid 386
Undersökning av sekret - sid 386
Studieuppgifter - sid 387

Kapitel 17 - Läkemedel

Ladda ner hela kapitel 17, sida 288-425  (Komprimerad fil, 39,6 MB)

Innehåll:
Läkemedelslära - sid 388
Definition av ett läkemedel - sid 388
Regler för läkemedelsanvändning - sid 388
Regler för hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården - sid 389
Ordination - sid 389
Iordningställande och administrering - sid 389
Beställning - sid 390
Förvaring - sid 390
Delegering - sid 390-391
Läkemedelseffekter - sid 391
Lokal verkan - sid 391
Systemisk verkan - sid 392
Läkemedlens omsättning i organismen - sid 392-393
Absorption - sid 393-395
Faktorer som påverkar absorptionen - sid 396
Levern och läkemedel - sid 397
Fördelning - sid 398
Elimination - sid 398
Nedbrytning, metabolisering - sid 399-400
Utsöndring, exkretion - sid 400-401
Läkemedels påverkan på organismen - sid 401
Påverkan via receptor - sid 401-402
Påverkan på annat sätt - sid 402
Dosering av läkemedel - sid 403
Standarddos - sid 403
Individuell dos - sid 403
Dosering efter verkan - sid 403
Dosering efter plasmakoncentrationen - sid 403-404
Dosering av läkemedel till äldre - sid 404
Lever- och njurfunktion - sid 404-405
Äldres känslighet för läkemedel - sid 405
Dos, tid och verkan - sid 405-406
Sambandet mellan dos, tid och effekt - sid 406-408
Biverkningar - sid 408-409
Klassificering av biverkningar - sid 409-413
Interaktioner - sid 413
Två eller flera läkemedel - sid 414
Läkemedel och alkohol - sid 414
Läkemedel och föda - sid 414-415
Läkemedelsformer - sid 415-416
Val av läkemedelsform - sid 416
Administrering av läkemedel - sid 416-417
Peroral administering - sid 417-419
Rektal administrering - sid 419-420
Parenteral administrering - sid 420-421
Läkemedel för inhalation - sid 421-422
Läkemedel till näsan - sid 422
Läkemedel till ögonen - sid 422
Läkemedel till öronen - sid 422
Läkemedel till huden - sid 423
Studieuppgifter - sid 424-425

Ämne - Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador. Brandsäkerhet. Samhällets insatser vid krig och katastrofer

Ladda ner hela kapitlet, sida 426-458  (Komprimerad fil, 26 MB)

Innehåll:
Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador - sid 426-427
Vad ska man göra vid en akut sjukdom eller skada? - sid 428-436
GCS - sid 436-437
Hjärt-Lungräddning, HLR - sid 437-438
Vad händer vid ett hjärtstopp? - sid 438
Bedömning av livstecken, kontroller - sid 438-439
Åtgärder - sid 439-440
Studieuppgifter - sid 440-441
Brandsäkerhet - sid 441-442
Myndigheter och organisationer som arbetar för ökad brandsäkerhet - sid 443
Hur kan man förebygga bränder? - sid 443
Förebyggande utrustning - sid 444
Vad gör du vid en brand? - sid 444-445
Studieuppgifter - sid 446
Samhällets insatser vid krig och katastrofer - sid 446-451
Krigs- och katastrofberedskapen i Sverige - samverkande myndigheter och organisationer - sid 451-456
Organisation av räddningsinsats i samband med en katastrof - sid 457
Studieuppgifter - sid 458

Medicin

Ladda ner hela kapitlet "Medicin", sida 460-461  (Komprimerad fil, 1,2 MB)

Innehåll:
Medicin - sid 460
Ämnets syfte - sid 460
Medicin 1 - sid 461
Centralt innehåll - sid 461

Medicin 1., upplaga 1 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev