Författare

Eva Norrman Brandt har mångårig erfarenhet som organisationskonsult, ledarutvecklare och tidigare psykoterapeut. Eva är sedan 2019 fil.lic. med avhandlingen Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap. Hon är verksam i det egna bolaget Co-creators och associerad konsult och forskare vid IPF AB Uppsala.