Mer information

Mer information

Personlig utveckling från grunden handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med sin personliga utveckling, såväl privat som yrkesmässigt.

Boken handlar om mental träning, självkänsla, självkännedom, arv och miljö, hjärnan, känslor, tankar, positiv psykologi och personlig utveckling. Speciellt handlar den om hur man ska få sitt undermedvetna att fungera så bra som möjligt på livets väg.

Denna bok lämpar sig för universitet och högskoleutbildningar i till exempel ledarskap, professionell utveckling och kommunikation men även till gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar. Privatpersoner, idrottsledare och andra kan också använda boken för internutbildning, studiecirklar och i sitt eget utvecklingsarbete.

Jag och mina studerande använder boken Personlig utveckling från grunden, som enligt mig är den absolut bästa boken inom sitt ämne för personer som vill påbörja resan med att förstå och ta kontroll över sina tankar, sitt agerande och skapa de resultat de önskar.

Lärare på Sälj & Marknadshögskolan, Göteborg