Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Samhällsbaserad psykiatri som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 694 kB)

Kapitel 1 - Historik - Introduktion

Ladda ner hela kapitel 1, sida 7-21  (Komprimerad fil, 10,3 MB)

Innehåll:
Historik - Introduktion - sid 7
Historik - Introduktion - sid 8
Från hospital till samhällsbaserad psykiatri - sid 9
1900-talet - sid 10
Psykiatriutredningen - sid 11
Socialpsykiatri - sid 12
Socialpsykiatri - sid 13
Yrkesroller - sid 14
Socialsekreterare - sid 15
Sjuksköterska - sid 16
Andra yrkesgrupper - sid 17
God man och förvaltare - sid 18
Personligt ombud - sid 19
Studieuppgifter - sid 20
Fördjupning - sid 21

Kapitel 2 - Stigmatisering

Ladda ner hela kapitel 2, sida 22-35  (Komprimerad fil, 9 MB)

Innehåll:
Stigmatisering - sid 22
Stigmatisering - sid 23
Stigma och psykisk ohälsa - sid 24
Stigmatiseringsprocessen - sid 25
Stigmatiseringsprocessen - sid 26
Stigmatiserande upplevelser - sid 27
Stigmatiserande upplevelser - sid 28
Stigmatisering av familjemedlemmar - sid 29
Självstigmatisering - sid 30
Att hantera stigmatisering - sid 31
Personalens attityder - sid 32
Personalens attityder - sid 33
Studieuppgifter - sid 34
Fördjupning - sid 35

Kapitel 3 - Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

Ladda ner hela kapitel 3, sida 36-55  (Komprimerad fil, 12,3 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 36
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 37
Utveckling av psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 38
Kännetecken på psykisk funktionsnedsättning - sid 39
Klassifikationssystem för funktionshinder, ICF - sid 40
Klassifikationssystem för funktionshinder, ICF - sid 41
Socialpedagogiskt arbetssätt - sid 42
Socialpsykiatriskt arbetssätt - sid 43
Ett självständigt liv, ESL - sid 44
Psykiatrisk rehabilitering - sid 45
Psykiatrisk rehabilitering - sid 46
En modell för psykiatrisk rehabilitering - sid 47
Arbetslivsinriktad rehabilitering - sid 48
Psykosocial rehabilitering - sid 49
Återhämtning från psykisk störning - sid 50
Återhämtningsprocessen - sid 51
Återhämtningsprocessen - sid 52
Återhämtning och kultur - sid 53
Studieuppgifter - sid 54
Fördjupning - sid 55

Kapitel 4 - Hjälp- och stödåtgärder

Ladda ner hela kapitel 4, sida 56-79  (Komprimerad fil, 15,8 MB)

Innehåll:
Hjälp- och stödåtgärder - sid 56
Hjälp- och stödåtgärder - sid 57
Hjälp- och stödåtgärder - sid 58
Ambition och ansvar - sid 59
Socialtjänstens ansvar - sid 60
Socialtjänstens insatser för personer med funktionsnedsättning - sid 61
Beslut - sid 62
Boendestöd - sid 63
Bostad med särskild service - sid 64
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 65
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 66
Insatser - sid 67
Social dokumentation - sid 68
Psykiatrisk hemsjukvård - sid 69
Arbete och utbildning - sid 70
Meningsfull sysselsättning och fritid - sid 71
Aktivitetshuset Gyllenkroken - sid 72
Övriga stödinsatser - sid 73
Övriga stödinsatser - sid 74
Stödorganisationer och sociala nätverk - sid 75
Case Management - sid 76
ACT-modellen - sid 77
Studieuppgifter - sid 78
Fördjupning - sid 79

Kapitel 5 - Kommunikation och reflektion

Ladda ner hela kapitel 5, sida 80-95  (Komprimerad fil, 9,8 MB)

Innehåll:
Kommunikation och reflektion - sid 80
Kommunikation och reflektion - sid 81
Samtal och kommunikation - sid 82
Samtal och kommunikation - sid 83
Samtal och kommunikation - sid 84
Tystnadens betydelse - sid 85
Motiverande samtal - MI - sid 86
Empati - sid 87
Empati - sid 88
Att förstå familj och närstående - sid 89
Pedagogiskt förhållningssätt - sid 90
Portfolio - sid 91
Handledning - sid 92
Handledning - sid 93
Studieuppgifter - sid 94
Fördjupning - sid 95 

Kapitel 6 - Professionalism och självbestämmande

Ladda ner hela kapitel 6, sida 96-107  (Komprimerad fil, 7,1 MB)

Innehåll:
Professionalism och självbestämmande - sid 96
Professionalism och självbestämmande - sid 97
Professionellt förhållningssätt - sid 98
Professionellt förhållningssätt - sid 99
Självinsikt - sid 100
Livserfarenhet - sid 101
Humanistiskt synsätt - sid 102
Personlig integritet och självbestämmande - sid 103
Försvarsmekanismer - sid 104
Försvarsmekanismer - sid 105
Försvarsmekanismer - sid 106
Studieuppgifter - sid 107

Kapitel 7 - Samverkan

Ladda ner hela kapitel 7, sida 108-118  (Komprimerad fil, 6,9 MB)

Innehåll:
Samverkan - sid 108
Samverkan - sid 109
Olika uttryck för samverkan - sid 110
Samverkan och samordning - sid 111
Samverkan och samordning - sid 112
Samverkan på olika nivåer - sid 113
Samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering - sid 114
Samverkansplan - sid 115
Samverkan vid tvång i öppenvård - sid 116
Samverkan vid tvång i öppenvård - sid 117
Studieuppgifter - sid 118

Kapitel 8 - Förbättrings- och kvalitetsarbete

Ladda ner hela kapitel 8, sida 119-127  (Komprimerad fil, 5,3 MB)

Innehåll:
Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 119
Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 120
Förbättring och kvalitet i praktisk verksamhet - sid 121
Utvärdering - sid 122
Fortbildning - sid 123
Forskning och förbättringsarbete - sid 124
Evidensbaserad vård och omsorg - sid 125
Evidensbaserad vård och omsorg - sid 126
Studieuppgifter - sid 127

Kapitel 9 - Bemötande och relationer vid arbete i hemmiljö

Ladda ner hela kapitel 9, sida 128-139  (Komprimerad fil, 8,5 MB)

Innehåll:
Grunder i en god relation - sid 128
Bygga relationer - sid 129
Motivera och inge hopp - sid 130
Bemötande i olika situationer - sid 131
Suicidtankar - sid 132
Hot om våld och aggressivitet - sid 133
Vanföreställningar - sid 134
Ritualism - sid 135
Ångest - sid 136
Studieuppgifter - sid 137
Ämne - Psykiatri - sid 138
Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng - sid 139

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev