Mer information

Spanska verbnycklar

Spanska verbnycklar öppnar dörren till en snabbare och roligare inlärning för alla som vill bättra på sin spanska.

Här presenteras på ett överskådligt sätt de vanligaste spanska verben. Exemplen är valda så att de ger ett bra ordförråd av vardagliga och användbara fraser. Genom enkla förklaringar, som inte bygger på svårbegripliga grammatiska termer, framgår hur verben används.

Spanska verbnycklar, upplaga 1 (1 produkter)